Gmina Nowe Warpno zatrudni ratowników wodnych

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-08 12:57:41

Ratownik wodny

Gmina Nowe Warpno zatrudni 2 ratowników wodnych na miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Nowym Warpnie w rejonie ul. Kościuszki w okresie od 01.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Gmina zapewnia zakwaterowanie dla osób zamiejscowych w miejscowości oddalonej od plaży około 5 km.

Wynagrodzenie w granicach 4,5 tysiąca złotych brutto.

Ratownik winien spełniać wymagania niezbędne, zgodne z przepisami prawa.

Oferty składać należy do dnia 17.07.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie , w godzinach pracy urzędu.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-3129660.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba
 

czytaj więcej →

Konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-08 08:48:10

Samorząd Województwa ogłosił konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”!
Gminy, które osiągną najwyższą frekwencję w II turze wyborów Prezydenta RP otrzymają po 25 tys. zł.

Szczegóły: https://tiny.pl/7d972

czytaj więcej →

Zdalna Szkoła +

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-08 08:35:43

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż już po raz drugi Gmina Nowe Warpno uczestniczy w Projekcie który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach grantu gmina otrzymała w sumie około 68 tysięcy złotych, z czego zakupiła 27 nowych laptopów HP z myszkami, oraz jedno urządzenie wielofunkcyjne – drukarkę. Cały sprzęt przekazano do Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie. Będzie on służył dzieciom i nauczycielom nie tylko do nauki zdalnej, ale również jako urozmaicenie zajęć lekcyjnych po powrocie do szkoły.

Życzymy wielu sukcesów podczas użytkowania.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

czytaj więcej →

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-30 12:06:38

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

 

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

 

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

czytaj więcej →

Wybory Prezydenta RP 2020

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-26 10:17:08

Wybory Prezydenta RP 2020

Już w najbliższą niedzielę – 28.06.2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP.

Jest to czas, kiedy w demokratyczny sposób każdy obywatel ma możliwość wpływu na określenie kierunków rozwoju naszego kraju oraz również tego oraz jakie wartości będą przestrzegane. Istotą demokracji jest, aby w niej uczestniczyć. Im większy udział społeczeństwa w procesach demokratycznych, tym większa szansa na jego rozwój i na organizację kontroli społecznej nad zachodzącymi procesami.

Dodatkowym czynnikiem motywującym do oddania głosu jest możliwość sfinansowania zakupu wozu strażackiego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednego z Naszych OSP w ramach "Bitwy o wozy". Inicjatywa dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców, a warunkiem otrzymania środków finansowych jest osiągnięcie najwyższej frekwencji w województwie.

Bitwa o wozy

Wybory te również są szczególne ze względu na panującą pandemie COVID-19. Dlatego też dla bezpieczeństwa wszystkich apelujemy o stosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego. W lokalu wyborczym obowiązuje zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m. Zaleca się ponadto używanie własnych rękawiczek jednorazowych oraz używanie własnego długopisu. Lokale wyborcze będą również na bieżąco dezynfekowane oraz wietrzone.

Głosujmy bezpiecznie

Na terenie Gminy Nowe Warpno utworzone zostały dwie obwodowe komisje wyborcze:

  • nr 1 w Nowym Warpnie – z siedzibą w Urzędzie Gminy,
  • nr 2 w Brzózkach – z siedzibą w świetlicy w Brzózkach,

które będą czynne w godz. 07:00-21:00 (komisje prace rozpoczynają od godz. 06:00). Oba lokale są przystosowane do dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Wspólnie zadecydujmy o naszej przyszłości!
czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna