Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Krystian Lamparski DODANO: 2021-06-21 11:06:25
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB będzie rządową bazą danych, w której zostaną zgromadzone istotne informacje na temat ogrzewania domów i mieszkań w Polsce.

CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Głównym celem zmian w prawie jest ułatwienie realizacji programu „Stop Smog”.

Od 1 lipca 2021 r. właścicielom i zarządcom budynków przybędzie nowy obowiązek - złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła, lub źródła spalania paliw.

Wedle ustawy z dnia 28 października 2020 roku, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie zawierała informacje dotyczące między innymi:

  • źródła ciepła przeznaczonego do ogrzewania budynku lub lokalu;
  • pieca/kotła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;
  • źródła energii elektrycznej używanego do ogrzewania i/lub przygotowywania ciepłej wody;
  • wyników różnorakich kontroli związanych z ogrzewaniem i stanem przewodów kominowych;
  • przekazanej właścicielowi budynku premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej;
  • ewentualnego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku PIT;
  • udzielonego dofinansowania w związku z termomodernizacją, remontem, ochroną powietrza oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
  • pobierania dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i zasiłku celowego na ogrzewanie;
  • danych personalnych właścicieli/zarządców budynków i lokali.

Więcej informacji na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

INFORMATOR DLA WŁAŚCICIELI ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2021-06-18 09:36:43

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nowego Warpna informujemy, że w dniu 18.06.2021 r. Urząd Gminy w Nowym Warpnie czynny jest do godziny 13:00.

Przepraszamy za utrudnienia

czytaj więcej →

Ratownicy wodni

Krystian Lamparski DODANO: 2021-06-15 13:56:12

Gmina Nowe Warpno ogłasza ponownie, że zatrudni 2 ratowników wodnych na miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Nowym Warpnie w rejonie ul. Kościuszki w okresie od 17.07.2021 r. do dnia 15.08.2021 r.

Gmina zapewnia zakwaterowanie dla osób zamiejscowych w miejscowości oddalonej od plaży około 5 km.

Wynagrodzenie w granicach 4,5 tysiąca złotych brutto.

Ratownik winien spełniać wymagania niezbędne, zgodne z przepisami prawa.

Oferty składać należy do dnia 02.07.2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, w godzinach pracy urzędu.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-3129660.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Krystian Lamparski DODANO: 2021-06-15 13:36:17

Warszawa, 24-05-2021 r.

Minister Klimatu i Środowiska
DLŁ-WGL.8102.14.2021.LP
1607082.5310480.4263415

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Będę zobowiązany za poinformowanie Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska o podjętych działaniach.

https://www.gov.pl/web/srodowisko/program-wielkoobszarowej-inwentaryzacji-stanu-lasow

Z wyrazami szacunku
Z up. Ministra
Edward Siarka
Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska

czytaj więcej →

TRANSGRANICZNY MARSZ PUSZCZĄ WKRZAŃSKĄ TRASĄ KOLEI RANDOWER KLEINBAHN

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-06-15 07:56:48

W dniu 13 czerwca 2021 roku odbył się TRANSGRANICZNY MARSZ PUSZCZĄ WKRZAŃSKĄ TRASĄ KOLEI RANDOWER KLEINBAHN, którego organizatorem był Pan Janusz Adamski. Marsz został objęty patronatem Burmistrza Nowego Warpna i Wójt Gminy Dobra. Około godziny 7.00 z miejscowości Stobno ruszyli piechurzy mając przed sobą 49 km trasy. Grupa około godziny 18.00 dotarła w rejon granicy polsko-niemieckiej tj. mostka na rzece Myśliborce w pobliżu Rieth. W tym też miejscu na dawnym pasie granicznym, zostało przygotowane ognisko z kiełbaskami. Uczestników na miejscu przywitał Burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba wspólnie z Panem Zenonem Owczarkiem, który później przybliżył historię miejsca, historię trasy kolejowej, jak również opowiedział o wielu ciekawostkach związanych z naszym regionem. O bezpieczeństwo zadbali druhowie z OSP w Nowym Warpnie. Następnie uczestnicy kontynuowali marsz do Nowego Warpna, gdzie na zakończenie przy Ratuszu otrzymali dyplomy uczestnictwa, a Ci którzy przeszli cały blisko 50 km odcinek otrzymali imienne ponumerowane Certyfikaty. W wydarzeniu wzięło udział około 70 osób. Był to pierwszy marsz na tym odcinku i planowane jest aby stało się to przedsięwzięciem cyklicznym. Dziękujemy OSP w Nowym Warpnie za zabezpieczenie spotkania przy ognisku oraz Panu Zenonowi Owczarkowi za wzbogacenie marszu o przekaz wiedzy historycznej dot. ziemi nowowarpieńskiej

czytaj więcej →

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO I PIŁKARZYKÓW O PUCHAR BRZÓZEK

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-06-08 09:28:42

Członkowie grupy nieformalnej z Brzózek pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarna w Brzózkach rozpoczynają realizację projektu pt. ,,AKTYWNI MŁODZIEŻ I SENIORZY' w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2020.

 Zapisy do uczestnictwa w turnieju mieszkańców całej Gminy Nowe Warpno, przyjmuje Sołtys Brzózek

Pan Tomasz Andrzejewski.

Gratulujemy pomysłowości i życzymy udanej realizacji.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna