Zmiana godzin odjazdów busa Ever-Trans

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-17 12:02:55

UWAGA! ZMIANA GODZIN ODJAZDÓW BUSA EVER-TRANS

W związku z wprowadzonym rygorem sanitarnym epidemii koronawirusa nastąpiła zmiana rozkładu jazdy:

 • Z NOWEGO WARPNA - 16.15 (dotąd 15.15)

 • Z POLIC - 17.15 (dotąd 16.15)

ZMIANA OBOWIĄZUJE OD 18.03.2020

czytaj więcej →

Komunikat firmy Ever-Trans o zawieszeniu kursów

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 15:48:12

W związku z wprowadzonym rygorem sanitarnym epidemii koronawirusa zawieszamy następujące kursy:

DNI ROBOCZE:
 • Z POLIC – 11.30, 18.00
 • Z NOWEGO WARPNA – 12.50, 19.00
SOBOTY:
 • Z POLIC: - 5.45, 15.30
 • Z NOWEGO WARPNA – 6.45, 16.30
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
 • Z POLIC: - 13.00
 • Z NOWEGO WARPNA: - 14.00
   
czytaj więcej →

Komunikat Powiatowy Urząd Pracy w Policach o wyłączeniu bezpośredniej obsługi klienta

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 15:44:18

Od wtorku 17.03.2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Policach wyłącza bezpośrednią obsługę klienta. Wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub ePUAP.

Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu praca.gov.pl (rejestracja elektroniczna), lub po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 91/ 312 32 04

Do kontaktu z pracownikami urzędu służą telefony:

 • Sekretariat: tel. 91 424 08 59
 • Kancelaria: tel. 91 312 32 05
 • Rejestracja: tel. 91 312 32 04
 • Obsługa cudzoziemców i pracodawców: tel. 91 312 32 88, 91 312 32 16
czytaj więcej →

KOMUNIKAT STAROSTY POLICKIEGO w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 14:29:49

KOMUNIKAT
STAROSTY POLICKIEGO
w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 
 

 

Działając na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294):

informuję, iż

1. od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego;

2. w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail), po spełnieniu prze te osoby warunków, o których mowa poniżej.

 

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) winna:

 1. w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod numer telefonu  91 43 28 143, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku
  od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00
 2. a następnie przesłać na niżej wymieniony adres: ligeza@policki.pl lub rudecka@policki.pl w formie skanu lub zdjęcia, wniosek wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą dotycząca danych osobowych, którego wzór zamieszczony został na stronie www.policki.pl (patrz: po prawej stronie ekranu Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego). W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych
i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod wyżej podanym numerem telefonu.

 

Starosta Policki
Andrzej Bednarek

czytaj więcej →

Co oznacza izolacja dla osób, które nie mają objawów? O domowej kwarantannie słów kilka

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 12:14:57

Kwarantanna domowa jest specjalnym rodzajem kwarantanny dotyczącym jednej osoby albo całej rodziny, która przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Polega nie tylko na tym, że dana osoba nie chodzi do pracy czy do szkoły, ale na odosobnieniu osoby, która decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego została skierowana na kwarantannę domową. I najważniejsze - taka osoba nie może kontaktować się z żadną inną osobą.

 

W praktyce oznacza to:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą lub po powrocie z obszaru zagrożonego i prowadzenie samoobserwacji
 • codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi epidemiologicznemu - w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia przez pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Kwarantannę można skrócić w przypadku, gdy wyniki testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 u osoby podejrzanej wyszły negatywne, a z którą osoba poddana kwarantannie miała kontakt. Decyzję o skróceniu kwarantanny podejmuje tylko właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny.

 

Jestem poddany kwarantannie domowej - czy mogę wyjść do sklepów po jedzenie? Muszę odebrać lek z apteki, co powinienem zrobić?

Osoby, na które nałożono kwarantannę absolutnie nie powinny opuszczać miejsca zamieszkania. Wytyczne w tym zakresie są jasne - nie opuszczaj miejsca kwarantanny, np. nie wychodź z domu do sklepu, czy na spacer z psem. Udzielaj informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat stanu zdrowia. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, natychmiast poinformuj telefonicznie Państwową Inspekcję Sanitarną. Często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, dezynfekuj powierzchnie dotykowe, zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania.

czytaj więcej →

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 12:06:02

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 marca
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

W związku z tym:

 

1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. W okresie tym, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

 • adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o numerze telefonu do kontaktu z nią.

Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będąca kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

 

3. W okresie tym ustanawia się czasowe ograniczenie:

 • prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym, klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ograniczenia te polegają na całkowitym zakazie prowadzenia w/w działalności.

 • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. Ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.
 • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych , w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego do nie więcej niż 50 osób.

 

4. W okresie, o którym mowa w punkcie 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. ustanawia się czasowe ograniczenie, polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności:

 1. handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
  • wyrobami tekstylnymi,
  • wyrobami odzieżowymi,
  • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
  • meblami i sprzętem oświetleniowym,
  • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
  • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
 2. prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

W okresie, o którym mowa w punkcie 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

 • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
 • określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W okresie o którym mowa w punkcie 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

 

Wojewoda Zachodniopomorski
Tomasz Hinc

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna