Informacja dla komitetów wyborczych

Krystian Lamparski DODANO: 2018-09-10 10:15:43

Informujemy, że wszystkie komitety wyborcze zarejestrowane w Naszej gminie mogą zarezerwować pomieszczenie Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Warpno w celu spotkania organizacyjnego komitetów. Spotkanie te nie powinno trwać dłużej niż 90 min. W celu uzgodnienia odpowiedniego terminu prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nowe Warpno.

Przypominamy również, że zgodnie z kodeksem wyborczym na terenie urzędów administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego oraz sądów (art. 108) jest zabroniona agitacja wyborcza. Złamanie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone grzywną.

czytaj więcej →

Czyste Powietrze – spotkania w gminach

Krystian Lamparski DODANO: 2018-09-04 10:54:47

Już jutro (4.09.2018 r.) resort środowiska rozpoczyna cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram pierwszych spotkań w terminie od 4 do 7 września br.:

Spotkanie w Gminie Nowe Warpno odbędzie się w dniu 07.09.2018 r. (piątek) o godz. 16:00
w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy przy Placu Zwycięstwa 1 w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

Susza - warunki pomocy finansowej

Krystian Lamparski DODANO: 2018-08-16 08:09:53

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483) dotacja będzie udzielna:

 • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w protokole wyliczony procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji z wypełnienia w całości protokołu.

 

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2018-08-13 12:05:46

Informujemy, że w dniach 13.08-14.08.2018 r. z powodu upałów Urząd Gminy w Nowym Warpnie będzie czynny w godz. 7:30 - 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej →

Ogłoszenie o przeprowadzanych konsultacjach z mieszańcami

Krystian Lamparski DODANO: 2018-08-13 11:18:56

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) Rada Miejska w Nowym Warpnie w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, upublicznia projekty uchwał zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno oraz w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno. Ww. konsultacje przeprowadzane będą w termine 30 dni od dnia publikacji projektów uchwał.

Projekty uchwał dostępnę są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Warpno: http://bip.nowewarpno.pl/dokumenty/6122

czytaj więcej →

Naukobus - Centrum Nauki Kopernik w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2018-08-07 10:03:28

Zapraszamy mieszkańców Nowego Warpna, a w szczególności dzieci i młodzież w dniu 09.08.2018 r. w godz. 10:00-18:00 oraz w dniu 10.08.2018 r. w godz. 08:00-14:00 do eksperymentowania w Naukobusie. W ramach wystawy objazdowej „Eksperymentuj” będą mogli Państwo uczestniczyć, przy pomocy edukatorów z Centrum Nauki Kopernik, w następujących interaktywnych eksponatach:

 1. Łamigłówki
 2. O szyfrach jawnie (Szyfry)
 3. Oszukaj swój wzrok
 4. Trójkąty i kwadraty (Twierdzenie Pitagorasa) - zapas
 5. Jak powstaje film (Animacje)
 6. Człowiek układanka
 7. Wirujące krzesło
 8. Wyścigi walców (Dziwne walce)
 9. Najszybsza zjeżdżalnia
 10. Znikające kolory (Jak widzisz barwy)
 11. Jakie dźwięki słyszysz? (Jakie częstotliwości słyszysz)
 12. Szybkość reakcji
 13. Sprawdź swoją pamięć
 14. Uciążliwe echo
 15. Co spadnie pierwsze (Próżnia i tarcie)
 16. Półkule magdeburskie
 17. Silny jak serce
 18. Zawieszona piłka
 19. Kula plazmowa


Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2018-08-06 10:17:46

Informujemy, że w dniach 06.08-10.08.2018 r. z powodu upałów Urząd Gminy w Nowym Warpnie będzie czynny w godz. 7:30 - 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna