Powszechny Spis Rolny 2020 - Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-04 00:40:03

PSR 2020

Już wkrótce, bo od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze badanie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest  raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne?

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan  polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki.

Kogo dotyczy spis rolny?

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?

Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Jak Rolnicy mogą się spisać?

Przewidziane są trzy sposoby - samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy będą musieli udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi - telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub osobiście - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty rachmistrzów w gospodarstwach rolnych?

Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne, które umożliwią przeprowadzenie spisu. Dlatego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

A jeżeli Rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do Internetu?

W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/Gmin) zapewniany jest bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy w celu dokonania samospisu.

Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon.

Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć będą każdego gospodarstwa rolnego. Liczba pytań zależy od typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej.

Czy dane Rolników będą bezpieczne?

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz.

Skąd Rolnicy mają wiedzieć o spisie?

Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich gospodarstw rolnych trafi list Prezesa GUS informujący o tym obowiązku. Spis promowany jest także na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (strony internetowe, media społecznościowe, serwisy informacyjne). Kampania informacyjna przebiega pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Można także dzwonić na specjalną infolinię spisową (nr tel. 22 279 99 99).

czytaj więcej →

Uwaga mieszkańcy Gminy Nowe Warpno!

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-31 15:29:33

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY NOWE WARPNO!

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie gminy Nowe Warpno zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych. Syreny zostaną uruchomione na okres trzech minut.

Celem treningu jest wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich w rocznicę wybuchu powstania w 1944 roku. 

czytaj więcej →

Wyścig o Puchar Burmistrza Nowego Warpna na 56. Etapowych Regatach Turystycznych

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-31 12:17:37
30 lipca 2020 r. w ramach 56. Etapowych Regat Turystycznych odbył się na odcinku Wolin-Nowe Warpno wyścig o Puchar Burmistrza Nowego Warpna.

Autor: Zenon Owczarek

Pogoda tego dnia była dobra i choć wiatr utrudniał zmagania to żeglarze w wielkim stylu pokonali akwen Zalewu Szczecińskiego, docierając do nowowarpieńskiej mariny. Tu czekała na nich grochówka z kuchni polowej.

O godz. 19:00 Burmistrz Nowego Warpna wręczył puchary w 4 kategoriach: NHC, OPEN, KWR i ORC.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowania obsługi 56. Etapowych Regat Turystycznych bardzo dziękujemy, a w szczególności szefowi mariny Panu Zbigniewowi Lamparskiemu.

A dzisiaj VII etap na odcinku Nowe Warpno-Stepnica. Życzymy pomyślnych wiatrów i do zobaczenia za rok!

 

Autorzy zdjęć: Gmina Nowe Warpno, Zenon Owczarek

czytaj więcej →

56 Etapowe Regaty Turystyczne

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-24 13:20:29

W dniach od 25 lipca do 2 sierpnia 2020 r. odbędą się 56. Etapowe Regaty Turystyczne. W ramach 6. etapu na trasie Wolin-Nowe Warpno w dniu 30 lipca 2020 r. odbędzie się Wyścig o Puchar Burmistrza Nowego Warpna, którego zwieńczeniem będzie wręczenie pucharów na Marinie w Nowym Warpnie.

Życzymy uczestnikom pomyślnych wiatrów. Do zobaczenia w Nowym Warpnie!

 

czytaj więcej →

Życzenia z okazji Święta Policji

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-24 11:36:34

Z okazji Święta Policji wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.

Dziękujemy za wysiłek i trud, podejmowany w Waszej codziennej pracy, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego w Naszej gminie.

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 samochodem dla osób niepełnosprawnych

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-22 13:27:51

Gmina Nowe Warpno ogłasza nabór wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 samochodem dla niepełnosprawnych.

Wnioski na formularzu do pobrania na bip.nowewarpno.pl lub w sekretariacie urzędu, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie do dnia 06.08.2020 r. do godziny 15.00

czytaj więcej →

Ratownicy wodni

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-22 13:21:42

Gmina Nowe Warpno ponawia ogłoszenie o zatrudnieniu 2 ratowników wodnych na miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Nowym Warpnie w rejonie ul. Kościuszki w okresie od 01.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Gmina zapewnia zakwaterowanie dla osób zamiejscowych w miejscowości oddalonej od plaży około 5 km.

Wynagrodzenie w granicach 4,5 tysiąca złotych brutto.

Ratownik winien spełniać wymagania niezbędne, zgodne z przepisami prawa.

Oferty składać należy do dnia 17.07.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie , w godzinach pracy urzędu.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-3129660.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna