ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-02-22 13:05:44

Zachodnia Obwodnica Szczecina, bardzo ważna inwestycja również dla nas mieszkańców Gminy Nowe Warpno.

Obwodnica ma rozpocząć się na węźle Szczecin Zachód (A6) w pobliżu Kołbaskowa, od zachodu ominie Szczecin, a później przez Police i 5-kilometrowy tunel pod Odrą, poprowadzi do Goleniowa. Od 2018 r. trwały prace geologiczne, niezbędne do przygotowaniu tej inwestycji.

Prace nad nową, około 50-kilometrową trasą mają potrwać do 2028 r. Jednym z większych wyzwań będzie budowa tunelu pod Odrą (Police – Święta). Pierwotnie miał on mieć 3,5 km długości, ale został wydłużony do 5 km, by obwodnica przeszła pod terenem należącym do Zakładów Chemicznych. Wjazd do tunelu po zachodniej stronie rzeki usytuowany będzie w rejonie przecięcia ulic Piotra i Pawła oraz Kuźnickiej w Policach.

czytaj więcej →

Kultura – Interwencje 2021

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-02-16 09:30:16
 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021!

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2021 są:

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;

organizacje pozarządowe;

koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI:

Formularz wniosku jest dostępny w systemie.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z wnioskiem wzorcowym, który zawiera komentarze i wskazówki dotyczące sposobu wypełnienia formularza.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

czytaj więcej →

OSTATKI

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-02-15 11:30:54

Już jutro ostatki, czyli zakończenie karnawału i wkroczenie w czas wielkiego postu.

Historia polskich ostatków to nie tylko czas bogatego jedzenia i wesołych zabaw, ale także różnorodnych obrzędów. Jednym z nich jest ostatkowe przywoływanie wiosny. Po wielu staropolskich wsiach chodziły maszkary zapustne, które głośnym hałasem starały się pobudzić przyrodę do życia. Natomiast zakończeniem ostatkowego wtorku było wywieszenie w kominie dokładnie umytej patelni, która symbolizowała wyrzeczenie się tłuszczu przez kolejne czterdzieści dni. A o północy do karczmy pukał Popielec - stwór w łachmanach symbolizujący wielki post, który przepędzał najbardziej opornych gości.

 

czytaj więcej →

TŁUSTY CZWARTEK

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-02-10 21:30:49

Zwyczaj jedzenia w Tłusty Czwartek pączków, zwanych pampuchami, zadomowił się w Polsce już w XVII wieku, ale raczej w miastach i na dworach. Na wsi pojawiły się pod koniec XIX i na początku XX wieku. Popularne dzisiaj słodkie i puszyste pączki dawniej jadano ze skwarkami. 🙃😝Jednak w uboższych domach pączków nie smażono w głębokim tłuszczu, ponieważ nie było go pod dostatkiem. Tam pampuchy pieczono w piecu chlebowym lub smażono na blasze. Aby jednak zachować tradycję jedzenia tłusto, pączki podawano okraszone skwarkami. Tłusty Czwartek inicjował zapusty, zwane też mięsopustami, czyli czas zabaw, uciech oraz sutego, tłustego jedzenia. Po hucznych, obfitych w pożywienie dniach następował 40-dniowy post. Po hucznych, obfitych w pożywienie dniach następował 40-dniowy post.

Życzymy wszystkiego smacznego z okazji Tłustego😋🍩☕️

czytaj więcej →

Wyniki Pod Biało-Czerwoną

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-02-10 14:15:43

Projekt „Pod biało-czerwoną”, realizowany był pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.  Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. 

 

Z przyjemności informujemy o wynikach konkursu Pod biało-czerwoną. Dziękujemy za oddane głosy i gratulujemy Sołectwu Brzózki.

Wyniki pod linkiem poniżej.

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

czytaj więcej →

Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Krystian Lamparski DODANO: 2021-02-09 11:13:19
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
/-/ Janusz Dygaszewicz
czytaj więcej →

Obowiązek odśnieżania dachów oraz chodników

Krystian Lamparski DODANO: 2021-02-09 10:29:22
W związku z opadami śniegu na terenie całego kraju, przypominamy o zaleceniach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, skierowanych do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

W razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.”

Dodatkowo przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są również do odśnieżenia chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

W przypadku wystąpienia opadów śniegu apelujemy do mieszkańców o nie pozostawianie samochodów na poboczach dróg. Zaparkowane w pasach drogowych auta znacznie utrudniają odśnieżanie ulic.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna