Ogłoszenie Burmistrza o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 15:49:31

OGŁOSZENIE

 

Dnia 09 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, na którym zostanie wybrana Rada Sołecka i Sołtys.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum, w przypadku  braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania w dniu Brzózki   09.02019 r. godzina 17.15, a następnie  przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów  na Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 8. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków.
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków  Rady Sołeckiej.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Mieszkańcy Nowego Warpna żegnają Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 12:11:29

W dniu 19.01.2019 r. o godz. 12.00 przy dźwięku syren w rejonie Obelisku św Jana Pawła II w Nowym Warpnie rozpoczęła się uroczystość w hołdzie i ku uczczeniu  pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, którego mieszkańcy gminy pożegnali z wielkim smutkiem. Spotkanie było również manifestacją przeciwko nienawiści, pogardzie, wszelkiemu złu.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" - ks. Jan Twardowski

Cześć Jego Pamięci! 

czytaj więcej →

Uwaga Mieszkańcy Gminy Nowe Warpno!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-18 11:59:44

W dniu 19.01.2019 r. o godz. 12:00 w Gminie Nowe Warpno zostaną uruchomione syreny alarmowe na okres 1 minuty.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-17 13:26:33

Drodzy Mieszkańcy,

 

Tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza napełniła większość z nas wielkim smutkiem. W dzisiejszym świecie za dużo jest agresji, nienawiści, podejmowania działań przeciwko innym, wzajemnego obrażania się.

Szanowni Państwo, w dniu 19.01.2019 r. (sobota) o godz. 12:00 spotkajmy się przy Obelisku św. Jana Pawła II w Nowym Warpnie, aby oddać cześć pamięci zmarłemu, ale również wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkiemu złu wyrządzanemu innym.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Gospodynie w Brzózkach zrzeszyły się

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-15 18:32:45
Jedna dobra gospodyni to skarb, a całe koło gospodyń – to istne bogactwo. Tym się może poszczycić nasza wieś Brzózki. Panie spotykały się już od długiego czasu. Natomiast dzięki ustawie z dnia 09 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich, mogły się zarejestrować i uzyskać osobowość prawną.

Są dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Zrzeszenie się daje wiele nowych możliwości, w tym możliwość pozyskiwania środków.

W dniu 12.01.2019 r. został wybrany zarząd: Pani Katarzyna Hryszkiewicz – przewodnicząca, Pani Janina Andrzejewska – zastępca przewodniczącej, Pani Joanna Żurowska – członek.

Całemu Kołu składamy serdeczne gratulacje i życzymy samych sukcesów w realizacji zamierzeń. Jesteśmy otwarci na wspólne inicjatywy i współpracę.

czytaj więcej →

Dziękujemy!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-15 17:25:30

Bardzo duże podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację 27 finału WOŚP w Nowym Warpnie, w tym Wolontariuszom z Jasienicy z którymi wspólnie kwestowaliśmy i zbieraliśmy pieniądze.

Największe podziękowania dla Wszystkich, którzy wzięli udział w wydarzeniu i udzielili wsparcia. Każdy grosz się liczy. Zebraliśmy kwotę 2 530,91 zł.

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna