Czyste Powietrze

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Krystian Lamparski DODANO: 2017-03-14 08:23:20

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku dnia 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.

 

czytaj więcej →

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim

Krystian Lamparski DODANO: 2017-02-28 13:59:10

Od 4 stycznia 2016 r. uprawnieni mieszkańcy Powiatu Polickiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w wyznaczonych do tego celu Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8. kobietom w ciąży.
czytaj więcej →

Ponownie rusza Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Policach

Marta Kanigowska DODANO: 2017-02-16 07:59:16

W 2017 r. Powiat Policki będzie kontynuował współpracę z Głównym Punktem  Informacyjnym Funduszy Europejskich funkcjonującym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W Starostwie Powiatowym w Policach będą odbywały się dyżury konsultantów, którzy w bezpośredniej rozmowie przekażą zainteresowanym osobom wszelkie niezbędne informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz dalszej realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich.

 

czytaj więcej →

"Przyjazny Brzeg" w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2017-02-15 09:04:58

Urząd Gminy Nowe Warpno został laureatem 13. konkursu „Przyjazny Brzeg". Nagrodę otrzyma 18 marca podczas  Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie.

Jedynym zachodniopomorskim laureatem 13. konkursu „Przyjazny Brzeg" został Urząd Gminy Nowe Warpno. Jury nagrodziło go za: zmianę „zapomnianego miejsca na końcu Polski” w nowoczesną bazę dla każdego turysty. Staraniem władz Nowe Warpno nabiera oryginalnego charakteru, a wystrój nawiązujący do odkryć geograficznych i dokonań żeglarskich czyni zeń atrakcyjne miejsce wypoczynku dla wszystkich pokoleń.

Konkurs „Przyjazny Brzeg" organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy wsparciu Polskiego Związku Żeglarskiego oraz we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie najbardziej w tym aktywnych miejscowości. W konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich oraz stanic wodnych, inwestycje w miastach, regionach i na szlakach wodnych, działania osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

(mag)

Źródło: www.24kurier.pl
Fot. Robert Stachnik

czytaj więcej →

LODOWISKO - GODZINY OTWARCIA

Marta Kanigowska DODANO: 2017-02-14 14:27:51

 LODOWISKO W NOWYM WARPNIE CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 10:00 DO 20:00
ORAZ
 W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ W GODZINACH  OD 11:00 DO 20:00

Obiekt ma charakter ogólnodostępny, użytkownicy posiadający własne łyżwy mogą korzystać z obiektu, wejście jest możliwe bramką od strony nowego bloku mieszkalnego SM "Ster".

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna