Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-17 12:41:21

INFORMACJA

Informujemy, że z powodu upałów Urząd Gminy w Nowym Warpnie w dniach 17-21.08.2020 r. będzie czynny do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej →

Wystawa z okazji 100-lecia Bitwa Warszawskiej

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-15 20:13:28
W dniu dzisiejszym w ramach uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej Urząd Gminy w Nowym Warpnie, oraz Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowali wystawę na ratuszu miejskim.

O godzinie 10.00 Pan Burmistrz reprezentujący również Oddział Związku Piłsudczyków  Nowe Warpno, wraz z Harcerzami z XII Szczepu ,,Warpienisko" imienia Piłsudczyków Hufca ZHP Police, wyruszyli  pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby tam  uroczyście złożyć kwiaty. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na mszę świętą do kościoła Parafialnego w Nowym Warpnie.

Serdecznie podziękowania  dla organizatorów za zaangażowanie i uczestnictwo.

czytaj więcej →

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-13 10:08:32

Informuję, że z powodu upałów biblioteka czynna będzie odpowiednio do 12.30 lub 15.30. Równocześnie informuję, że od 17 do 28 sierpnia 2020 biblioteka będzie nieczynna. z powodu urlopu. Przepraszam za utrudnienia.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie
Anna Twarowska

czytaj więcej →

Wystawa "Bitwa Warszawska 1920 – stulecie zwycięstwa"

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-13 10:04:08

Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie zapraszają na wystawę "Bitwa Warszawska 1920 – stulecie zwycięstwa" na ratuszu miejskim przy Plac Zwycięstwa 1, w dniu 15.08.2020 r.

Bitwa Warszawska 1920 - banner

Wojna między Polską a tworzącym się państwem sowieckim była nieunikniona, jak pisał Paweł Wieczorkiewicz, bowiem nastąpiło zderzenie racji stanu obu państw, wynikające z konfliktu terytorialnego. Lęki i nadzieje obu stron konfliktu unaocznione zostały na plakatach propagandowych obu stron. Nawołują one do obrony ziemi, ale i przedstawiają przeciwników w charakterystyczny, odczłowieczony sposób – jako potwory siejące zniszczenie, napierające na drzwi, chcące odebrać godność i wolność. Interesujące jest zestawienie tych plakatów pokazujące, że obie strony przedstawiały ludowi przeciwników w podobny sposób. Plansze tekstowe – „Epizody zwycięstwa” - zawierają informacje o mniej znanych wydarzeniach i działaniach, które dały Polsce przewagę i umożliwiły ostateczne zwycięstwo.

Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie koncepcji Naczelnego Wodza opracowali szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. Głównymi celami było odcięcie korpusu Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego i zaplecza oraz skoncentrowana bitwa na przedpolu Warszawy. Decydujące były trzy skoordynowane, choć oddzielne fazy: obrona na linii Wieprza, Wkry i Narwi, kontrofensywa znad Wieprza (na północ, na skrzydło sił bolszewickich) oraz wyparcie Armii Czerwonej za Narew, pościg, osaczenie i rozbicie jej. Polska grupa uderzeniowa miała zgromadzić się nad dolnym Wieprzem, między Dęblinem a Chełmem, i wejść w skład zreorganizowanych polskich oddziałów. Linię obrony (liczącą ok. 800 km) Piłsudski oparł o rzeki: Orzyc-Narew-Wisła-Wieprz-Seret. Podzielił ją na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałom, do których miał największe zaufanie: Józefowi Hallerowi (Front Północny - obrona Warszawy), Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (Front Środkowy - uderzenie na armię Tuchaczewskiego) i Wacławowi Iwaszkiewiczowi (Front Południowy). Bezcenna w tym krytycznym dla polskiej państwowości momencie była także postawa Wincentego Witosa, który wykazał się cechami wielkiego przywódcy i męża stanu w sytuacji najwyższego zagrożenia polskiej państwowości.

Pomiędzy 13 i 25 sierpnia plan ten został zrealizowany. Wojska polskie 15 sierpnia zmusiły Armię Czerwoną do odwrotu. Następnie 16 sierpnia dowodzona przez Marszałka tzw. grupa manewrowa złożona z pięciu dywizji piechoty i brygady kawalerii przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, po czym zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski wycofał się nad Niemen. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem i Kolnem. Zwycięstwa dopełniło rozbicie pod Zamościem Armii Konnej Siemiona Budionnego. 2 października 1920 r. został podpisany rozejm, a 18 marca 1921 r. pokój w Rydze, dający Polsce granicę wschodnią obowiązującą do 1939 r.

Jakkolwiek niejednoznaczne są opinie historyków dotyczące dokładnego przebiegu wydarzeń i roli poszczególnych osób, dzięki geniuszowi strategicznemu dowództwa i poświęceniu żołnierzy Bitwa Warszawska odwróciła bieg wojny. Uchroniło to Polskę przed sprowadzeniem do roli republiki radzieckiej, a Europę przed zalewem bolszewickiej agresji.

 

Anna Twarowska

czytaj więcej →

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-12 09:53:43

Plakat konkursowy KRUS

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

czytaj więcej →

Zarządzenie nr 083/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-10 12:45:40

ZARZĄDZENIE NR 083/2020

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.713), art. 145 i 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Z uwagi na utrzymujące się upały zarządzam skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie w okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

2. Urząd funkcjonować będzie od godziny 7.30 do 13.00.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

 

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna