Uwaga mieszkańcy Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-16 09:48:20

W dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 10:00 na terenie gminy Nowe Warpno zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych. Syreny zostaną uruchomione na okres trzech minut.

czytaj więcej →

Uwaga! Trzecia neutralizacja niewybuchów na Zalewie Szczecińskim!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-09-13 13:01:30

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY NOWE WARPNO!
Trzecia neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej w Świnoujściu

 

Po raz kolejny, podczas prac nad pogłębieniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście, znaleziono bombę. Wydobycie i neutralizację ładunków niebezpiecznych zaplanowano na najbliższą niedzielę, 15 września. Akcję przeprowadzą marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Na czas wydobycia oraz transportu obiektów poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze na Zalewie Szczecińskim, torze wodnym Szczecin-Świnoujście oraz Zatoce Pomorskiej:

 • Dla statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godz. 04:30 – 12:00.
 • Dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską ruch zostanie wstrzymany w godz. 06:30 – 11:30.
 • Dla statków nawigujących w granicach portu Świnoujście ruch zostanie wstrzymany w godz. 10:30 – 12:00, z wyjątkiem promów morskich i innych statków pasażerskich wychodzących w morze, odcumowujących do godz. 10:30.

 

Informacje o działaniach Marynarki Wojennej:
Rzecznik Prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, tel. 723-633-973

Informacje o działaniach miasta Świnoujście (ograniczenia w poruszaniu się w strefach zagrożenia, ewakuacja, wstrzymanie miejskich przepraw promowych):
Hanna Lachowska UM Świnoujście, tel.: 695 332 992

Informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Morski (wstrzymanie i wznowienie ruchu jednostek w porcie, na torze wodnym i na Zalewie Szczecińskim, w rejonie akcji):
rzecznik prasowy Ewa Wieczorek: tel.: 609 027 212

Informacje o koordynacji działań podejmowanych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
rzecznik wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz, tel: 696 031 177

Informacje o koordynacji działań podejmowanych przez Gminę Nowe Warpno:
Burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba, tel: 692 437 260

czytaj więcej →

Działania antyterrorystyczne - Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Krystian Lamparski DODANO: 2019-08-28 12:55:33

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141
PREZESA RADY MINISTRÓW
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

czytaj więcej →

Uwaga! Próba syreny alarmowej!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-08-23 12:01:19

UWAGA MIESZKAŃCY WSI WARNOŁĘKA!

Informujemy, że w dniu 24.08.2019 r. o godz. 14:30 w Warnołęce, w związku renowacją syreny alarmowej, odbędzie się próbne uruchomienie sygnałem ciągłym na okres 2 minut.

czytaj więcej →

Uwaga mieszkańcy gminy Nowe Warpno! Kolejna neutralizacja miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-08-09 15:33:57

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY NOWE WARPNO!
Kolejna neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej w Świnoujściu

 

W najbliższy poniedziałek 12 sierpnia, marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą kolejną operację wydobycia i neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych zalegających na torze wodnym Szczecin - Świnoujście.

Na czas wydobycia oraz transportu miny poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały następujące ograniczenia:

 • Dla statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godz. 03:00 - 10:00.
 • Dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską ruch zostanie wstrzymany w godz. 05:00 - 09:30.
 • Dla statków nawigujących w granicach portu Świnoujście ruch zostanie wstrzymany w godz. 08:30 - 09:30.
 • Wejście na Zalew Szczeciński zostanie zamknięte przez służby zarówno ze strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Od godz. 05.00 w poniedziałek do czasu podjęcia miny na pokład okrętu i jej transport w kierunku wyjścia z portu Świnoujście w morze obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody i ruchu wszelkich jednostek pływających na Zalewie Szczecińskim.

Nad bezpieczeństwem na lądzie i wodzie czuwać będą patrole Policji, Straży Granicznej, Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, Straż Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratownictwa Wodnego. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń i komunikatów.

Wszelkie informacje dot. ewakuacji można uzyskać pod numerami telefonów:
91 322 00 08, 91 322 00 09, 91 321 44 26

 • 10.08.2019 - piątek od 08.30 do 13.30;
 • 11 .08.2019 - sobota od 08.30 do 13.30;
 • 12.08.2019 - poniedziałek od 05.00 do czasu zakończenia przedsięwzięcia nr tel. 91 327 8397

 

Informacje o działaniach Marynarki Wojennej:
Rzecznik Prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, tel. 723-633-973

Informacje o działaniach miasta Świnoujście (ograniczenia w poruszaniu się w strefach zagrożenia, ewakuacja, wstrzymanie miejskich przepraw promowych):
Hanna Lachowska UM Świnoujście, tel.: 695 332 992

Informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Morski (wstrzymanie i wznowienie ruchu jednostek w porcie, na torze wodnym i na Zalewie Szczecińskim, w rejonie akcji):
rzecznik prasowy Ewa Wieczorek: tel.: 609 027 212

Informacje o koordynacji działań podejmowanych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
rzecznik wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz, tel: 696 031 177

Informacja o działaniach podjętych przez Gminę Nowe Warpno:
Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ewa Szumska: tel. 607 631 744

czytaj więcej →

Uwaga mieszkańcy gminy Nowe Warpno! Neutralizacja miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-12 09:08:48

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY NOWE WARPNO
Neutralizacja miny morskiej z okresu lI wojny światowej w Świnoujściu

 

W najbliższą niedzielę, 14 lipca, marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą operację wydobycia i zneutralizowania przedmiotu niebezpiecznego zalegającego w pobliżu wyjścia z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński.

W działaniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi na czas wydobycia i transportu miny udział wezmą Urząd Miejski w Świnoujściu, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Ratownicy Wodni, Straż Miejska ze Świnoujścia.

Na czas wydobycia oraz transportu miny poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały następujące ograniczenia:

 • Tor wodny Szczecin - Świnoujście zostanie zamknięty dla ruchu wodnego ok. godz. 00:00 w nocy z 13/14.07.
 • Wejście na Zalew Szczeciński zostanie zamknięte przez służby zarówno ze strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Od godz. 05.00 w niedzielę do czasu podjęcia miny na pokład okrętu i jej transport w kierunku wyjścia z portu Świnoujście w morze obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody i ruchu wszelkich jednostek pływających na Zalewie Szczecińskim.
 • Przewiduje się, że okręt przepłynie przez kanał w godzinach 08.00-09.00. Na czas transportu miny kanałem, planowana jest ewakuacja ludzi z obszarów położonych najbliżej nabrzeża.
 • Na czas transportu miny poza port Świnoujście wstrzymane zostanie kursowanie promów na obu świnoujskich przeprawach. Mogą wystąpić też krótkotrwałe ograniczenia w ruchu pociągów.
 • Osobom planującym podróż do Świnoujścia samochodem w niedzielę w godzinach porannych sugerujemy wybór drogi alternatywnej przez Niemcy.

 

Informacje o działaniach Marynarki Wojennej:
Rzecznik Prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, tel. 723-633-973

Informacje o działaniach miasta Świnoujście (ograniczenia w poruszaniu się w strefach zagrożenia, ewakuacja, wstrzymanie miejskich przepraw promowych):
Hanna Lachowska UM Świnoujście, tel.: 695 332 992

Informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Morski (wstrzymanie i wznowienie ruchu jednostek w porcie, na torze wodnym i na Zalewie Szczecińskim, w rejonie akcji):
rzecznik prasowy Ewa Wieczorek: tel.: 609 027 212

Informacje o koordynacji działań podejmowanych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
rzecznik wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz, tel: 696 031 177

Informacja o działaniach podjętych przez Gminę Nowe Warpno:
Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ewa Szumska: tel. 607 631 744.

czytaj więcej →

Uwaga mieszkańcy gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2019-04-09 08:41:00

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8:41 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie gminy w okresie jednej minuty.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna