Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-10 14:24:49

Burmistrz Nowego Warpna informuje, że wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie gminy Nowe Warpno. Komisja powołana przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód dokonuje szacowania strat.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie właściwej ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Suszą objęte są szczególnie gleby słabe. Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach, obowiązani są złożyć wniosek do swoich gmin.

Wnioski składamy jak najszybciej w terminie do 26 lipca 2019 roku w celu usprawnienia pracy komisji, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

  • W związku z powyższym brak jest możliwości szacowania powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych szkód na podstawie pozostawionego przez producenta rolnego pasa kontrolnego, bowiem Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach pozostających na gruntach.
  • Do wniosku producent rolny powinien dołączyć: kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, deklarację o ilości zwierząt gospodarskich, kserokopię ubezpieczenia upraw od niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Informujemy również, że na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dostępna jest mapa podatności gleb na suszę uwzględniająca odpowiednią kategorie gleby: http://www.susza.iung.pulawy.pl

Wniosek do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub w siedzibie urzędu, pok. nr 2.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna