Żałoba w Gminie Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2020-01-09 11:51:42

W załączeniu podajemy do wiadomości zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno.

Jednocześnie informujemy, że w dn. 10.01.2020 r. od godz. 9:00 Urząd Gminy w Nowym Warpnie nie przyjmuje interesantów.


 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 08 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku ze śmiercią Władysława Kiragi byłego burmistrza Nowego Warpna ogłaszam w dniu 10 stycznia 2020 r. żałobę na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

§ 2. Na znak żałoby zarządzam opuszczenie flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i flag Nowego Warpna do połowy masztu oraz wywieszenie flag państwowych z kirem na budynku Urzędu Gminy w Nowym Warpnie i budynkach gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3. Apeluję do mieszkańców o nieorganizowanie w dniu żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym, sportowym.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. administracji Urzędu Gminy w Nowym Warpnie i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna