Nowy rok szkolny 2020/2021

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-08-28 15:25:14

W dniu 01 września 2020 rozpoczyna działalność Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowym Warpnie. Zarówno szkoła jak i przedszkole zostaną przygotowane na przybycie dzieci i młodzieży z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Gmina zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z opiekunami, zakupiła wszystkim dzieciom dojeżdżającym bilety. Zapewniona będzie również opieka w czasie podróży do i z szkoły oraz przedszkola. Prosimy aby na czas podróży komunikacją publiczną dzieci i młodzież miała założone maseczki.

Rodzice oraz opiekunowie w dniu 1 września otrzymają bezpośrednio lub przez dzieci informację dotyczącą postępowania zgodnego z wytycznymi sanitarnymi, oraz zasad funkcjonowania.

Od nas wszystkich, przede wszystkim dorosłych zależny bezpieczeństwo dzieci i nas samych. Dlatego wspólnie dołóżmy starań aby w tym trudnym czasie poprzez odpowiedzialne postępowanie wzajemnie chronić się przed tymi zagrożeniami.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna