"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Krystian Lamparski DODANO: 2013-06-11 08:17:27

 

 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów,tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
17.06.2013r. – 05.07.2013 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”, ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 195 013,28 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz formularze:

  1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone przez Lokalną Grupę Działania „Dobre Gminy” w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się również w siedzibach oraz stronach internetowych następujących instytucji:

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”.

Pytania można kierować również na adres e-mail: lgd1@dobraszczecinska.pl lub telefonicznie: (0-91) 311-36-21

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna