Rekrutacja do Przedszkola "Złota Rybka" na nowy rok szkolny 2022/2023

Krystian Lamparski DODANO: 2022-02-21 13:51:19

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 005/2022 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznego przedszkola i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno. Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2021r. poz. 1082) informujemy, że kryteria naboru do przedszkola publicznego określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082) oraz uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przeszkola ,,Złota Rybka” w Nowym Warpnie oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna