Komunikat nawigacyjny nr 20/2022

Krystian Lamparski DODANO: 2022-08-12 09:42:14

Komunikat nawigacyjny nr 20/2022

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855.) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia żeglugi. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją apeluje się do załóg wszystkich statków o niewchodzenie do wody, a także zwracanie uwagi na jednostki pływające prowadzące działania operacyjne w powyższym zakresie. 

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu rozwiązania zaistniałych okoliczności przez właściwe służby, w tym także wyjaśnienia przyczyn i opublikowania wyników badań próbek wody.

 

Danuta Patkowska
z-ca Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna