Budowa promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej

Marta Kanigowska DODANO: 2015-01-19 14:19:28

Gmina Nowe Warpno dnia 12.08.2013 r. rozpoczęła projekt pn. "Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej 6. "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działania 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym". 

Całkowita wartość projektu na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie wyniosła 2 993 205,00 PLN, z czego Gmina Nowe Warpno pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych tj. 1 000 000,00 PLN.

Uroczyste otwarcie wybudowanej infrastruktury nastąpi 21 lutego 2015 roku o godz. 13.00 na terenie wioski żeglarskiej (wjazd od ulicy Żeromskiego). Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego – budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej” polega na usprawnieniu ciągów komunikacyjnych prowadzących do Przystani Jachtowej oraz utworzenie wioski żeglarskiej – centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla żeglarzy i turystów odwiedzających przystań.

Źródło dofinansowania Projektu: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 6.1 „Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym”.

Prace budowlane obejmowały m. in.:

  1. Powstanie odcinka promenady rozpoczynającego się na wysokości ul. Reymonta i dalej o długości 500 m (ciąg pieszy) o szerokości 3 m, usytuowanego na wysokości ok. 30 cm od poziomu wału wraz z elementami uzupełniającymi: ławki, kosze na śmieci, latarnie,
  2. Wkomponowanie wzdłuż promenady tablic edukacyjnych dotyczących żeglugi i sławnych żeglarzy,
  3. Budowę czterech wejść i zejść szerokości 6 m z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  4. Stworzenie globusa, wykonanego z tworzywa sztucznego z zalaną mapą świata o średnicy 1,5 m,
  5. Stworzenie miejsca wypoczynkowego zawierającego 4 altany drewniane wraz z miejscami do grillowania i rozpalania ognisk,
  6. Budowa sanitariatów – 2 toalet publicznych,
  7. Stworzenie systemu monitoringu promenady, składającego się z 12 szt. kamer,
  8. Stworzenie żeglarskiego placu zabaw.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (ZSzŻ) poprzez budowę unikatowej oferty turystyki wodnej przez Gminę Nowe Warpno. Niniejszy projekt buduje nowatorskie rozwiązania w zakresie zaplecza infrastrukturalnego Przystani Jachtowej, poprzez stworzenie pierwszej w kraju promenady połączonej z wioską żeglarską, zawierającą unikalne elementy edukacyjne.

Inwestycja pozwoli na wzrost atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Nowe Warpno. Realizacja celu wpłynie na ożywienie nie tylko gminy, ale również Województwa Zachodniopomorskiego, podnosząc wyraźnie atrakcyjność i jakość oferty ZSzŻ.

Źródła finansowania projektu:

I. Dofinansowanie z RPO WZ

Rok:

Dofinansowanie z RPO WZ:

EFRR:

Budżet państwa:

2013

50 749,95 PLN

50 749,95 PLN

0 PLN

2014

949 250,05 PLN

949 250,05 PLN

0 PLN

Suma

1 000 000 PLN

1 000 000 PLN

0 PLN

 

II. Krajowy wkład publiczny

Rok:

Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego

2013

101 155,05 PLN

2014

1 892 049,95 PLN

Suma

1 993 205,00 PLN

 

III. Suma ogółem

Rok:

Suma ogółem:

2013

151 905,00 PLN

2014

2 841 300,00 PLN

Suma

2 993 205,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Galeria zdjęć

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna