Budowa bezprzewodowej sieci publicznej dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-07-30 09:25:38

Gmina Nowe Warpno w okresie od 25 listopada 2011 r. do 14 sierpnia 2012 roku realizowała projekt pn. "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działania 3.1 "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego".

Całkowita wartość projektu na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie wyniosła 535.699,96 zł, z czego Gmina Nowe Warpno pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 255.780,20 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie penetracji szerokopasmowego Internetu w Gminie Nowe Warpno poprzez zaprojektowanie i budowę otwartych oraz bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej.

Projekt przebiegał w dwóch etapach:

 • Etap I - zaprojektowanie budowy publicznej sieci teleinformatycznej umożliwiającej dostęp do Internetu oraz usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno
 • Etap II - budowa publicznej sieci teleinformatycznej umożliwiającej dostęp do Internetu oraz usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno. Sieć zbudowana została w technologii radiowej w standardzie WLAN, z wykorzystaniem nielicencjonowanych kanałów radiowych w zakresie 2,4 GHz i 5 GHz i są to standardy 802.11b/g/a/n.

Głównymi produktami przeprowadzonej inwestycji są m.in.:

 1. 52 publiczne punkty dostępowe do Internetu umiejscowione w:
  1. Nowym Warpnie
  2. Nowym Warpnie - Podgrodziu
  3. Warnołęce
  4. Brzózkach
 2. naziemnej sieci bezprzewodowej (stacje bazowe, lokalne stacje bazowe, Centrum Zarządzania, punkty styku ISP),
 3. elementy sieci lokalnych (sieć szkieletowa i sieć dystrybucyjna).

Wdrożenie przedsięwzięcia pozwoliło Gminie Nowe Warpno, jej mieszkańcom i osobom odwiedzającym na m.in.:

 • Zwiększenie poziomu penetracji szerokopasmowego Internetu na obszarach peryferyjnych, w szczególności na terenach wiejskich,
 • powstanie dostępowej infrastruktury teleinformatycznej o otwartym i publicznym charakterze,
 • wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych z wykorzystaniem Internetu przez mieszkańców, w tym zwiększenie dostępu do usług publicznych on-line,
 • aktywizację zawodową i edukacyjną mieszkańców oraz powstrzymanie postępującej marginalizacji społecznej osób, które nie korzystają z technologii ICT,
 • stworzenie warunków do rozwoju konkurencji i mechanizmów rynkowych wśród lokalnych operatorów,
 • zwiększenie liczby punktów szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionie,
 • poprawę dostępu turystów do podstawowych informacji i usług turystycznych oferowanych on-line w Gminie Nowe Warpno.

Zakłada się, iż w efekcie przeprowadzonych działań, liczba korzystających z Internetu bezprzewodowego w Gminie Nowe Warpno wyniesie od 3.000 do 4.000 osób rocznie.

Za przygotowanie projektu, nadzór nad jego realizacją i rozliczenie odpowiadał Inżynier Projektu - firma Prozped Consulting Piotr Rozpędek.

Wykonawcą robót projektowych i budowlanych była firma BIATEL BIT S.A.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna