Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego

Krystian Lamparski DODANO: 2017-11-29 16:01:23

Burmistrz Nowego Warpna informuje mieszkańców, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego, które zawiera informacje i wyniki analiz, wykorzystane zostaną na potrzeby opracowania „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego” oraz sporządzanej dla niego prognozy oddziaływania na środowisko i jest opublikowane na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie;

http://www.ums.gov.pl/9-informacje/147-projekty-planow-zagospodarowania-przestrzennego-polskich-obszarow-morskich-morskich-wod-wewnetrznych-dla-zalewu-szczecinskiego-i-zalewu-kamienskiego-projekt-powr-02-19-00-00-pm01-16.html

W związku z powyższym mieszkańcy Nowego Warpna mogą zgłaszać swoje uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno – pl. Zwycięstwa 1 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: 31-29-660 wew. 14.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna