Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora

Krystian Lamparski DODANO: 2019-04-05 15:45:25

W związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. "Region dla Rodziny" Gmina Nowe Warpno podpisała porozumienie partnerskie, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY RODZINY i ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA.

 

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  1. małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
  2. rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
  3. rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

 

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora dostępnym na stronie:

oraz w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie, tel. 91 312 96 60 wew. 15 lub e-mail: usc.urzad@nowewarpno.pl.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna