Poradnictwo edukacyjne Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Krystian Lamparski DODANO: 2022-12-07 14:11:27

Dnia 21 grudnia 2022 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Nowe Warpno na cykliczne poradnictwo edukacyjne, które prowadzone będzie w zakresie:

  • wzmacniania metod opiekuńczych i wychowawczych
  • alternatyw wobec stosowania przemocy,
  • kompetencji rodzicielskich,
  • procedurach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

21 grudnia 2022 zapraszamy w godzinach:

  • 8:00 – 9:30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 3A
  • 10:00 – 11:30 w świetlicy wiejskiej w Brzózkach
  • 12:00 – 13:30 w świetlicy wiejskiej w Warnołęce
  • 14:00 – 15:30 w sali między budynkami 5 i 6 przy Podgrodzkim Domu Seniora w Podgrodziu.

Spotkania z mieszkańcami odbywać się będą każdego ostatniego miesiąca kwartału zaczynając od grudnia 2022 r.

 

Serdecznie Zapraszamy!

czytaj więcej →

Dyżur Radnego

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2022-12-07 14:05:56

 

Biuro Rady informuje, iż w dniu 08.12.2022 r. od godziny 16:30 do 18:00 odbędzie się dyżur Radnego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Pani Magdaleny Krasnodębskiej. Miejscem spotkania jest Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Warpnie przy Placu Zwycięstwa 1.

czytaj więcej →

Informacja o sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych

Krystian Lamparski DODANO: 2022-12-07 10:59:38

Informujemy mieszkańców Gminy Nowe Warpno, że w przypadku, gdy jedno gospodarstwo domowe nie dokonało zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego do 31.12.2022 r. albo dokonało zakupu ilości mniejszej niż 1500 kg, to może dokonać zakupu paliwa stałego dostępnego po cenach preferencyjnych do 3000 kg od 01 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Jarmark Bożonarodzeniowy

Sylwia Juśkiewicz DODANO: 2022-12-07 10:24:07

Przypominamy, że w najbliższą sobotę (10.12.2022r.) o godz. 14:00 na Korcie Tenisowym przy ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie, odbędzie się V Międzypokoleniowy Jarmark Bożonarodzeniowy. Serdecznie ZAPRASZAMY

czytaj więcej →

Informacja o dodatku węglowym

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-23 12:07:13

Zmiany w ustawach z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw spowodowały, że o wypłatę dodatków mogą się również ubiegać osoby, których gospodarstwa domowe znajdują się w nieruchomości posiadającej jeden adres zamieszkania i dla których w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Zmiany te są istotne dla tych gospodarstw domowych (posiadających odrębny lokal w nieruchomości pod tym samym adresem), których wcześniej złożone wnioski zgodnie z wówczas obowiązującymi zapisami ustawowymi, zostały pozostawione bez rozpatrzenia, gdyż były złożone jako kolejne dla tego adresu.

Każde z takich gospodarstw domowych obecnie ma prawo do dodatku, jednak muszą złożyć na nowo wniosek do dnia 30 listopada 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie mimo wszystko analizuje poprzednio złożone wnioski i nawiązuje kontakt z osobami co do których posiada wiedzę, że może im przysługiwać prawo do dodatku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie – osobiście lub pod nr tel. 91 3129 706.

czytaj więcej →

Spotkanie autorskie z Markiem Stelarem

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-23 11:53:13

Zapraszamy wszystkich na spotkanie autorskie z Markiem Stelarem do Sali Miejskiej w Nowym Warpnie w dniu 26.11.2022 r. o godz. 16:00

czytaj więcej →

Szkolenie z pierwszej pomocy w Brzózkach

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-21 15:07:11

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózkach zaprasza wszystkich na darmowe szkolenie z pierwszej pomocy, które odbędzie się 27 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzózkach

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna