Dane kontaktowe dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy

Krystian Lamparski DODANO: 2022-03-01 12:13:35

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

 

Urząd ds. cudzoziemców - tel. 47 7 217-575

Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizacja punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdują się na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl

  • punkt recepcyjny mieści się w Szczecinie, ul. Sowińskiego 7, Hala Sportowa, tel. +48 734 117 567, e-mail: recepcjaukraina@szczecin.uw.gov.pl
  • Infolinia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - tel. 91 4 303-33
  • Związek Uchodźców (min. pomoc w tłumaczeniu) - tel. 505 920 020

adres mailowy pod którym można zgłaszać chęć pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy pomagamukrainie@szczecin.uw.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną stronę internetową https://pomagamukrainie.gov.pl/ za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc.

Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

czytaj więcej →

Poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. - ankieta

Krystian Lamparski DODANO: 2022-08-29 13:10:26

Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą na sprawniejsze udzielanie pomocy ludziom, którzy uciekają przed wojną. Uchodźcy mogą wypełniać ankietę do 31 sierpnia 2022 r.

Ulotki z linkiem do ankiety w języku polskim oraz ukraińskim do pobrania poniżej

ANKIETA POLSKA
УКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ

czytaj więcej →

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Krystian Lamparski DODANO: 2022-07-13 13:54:49

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

czytaj więcej →

Pomoc dla dzieci z Ukrainy chorujących onkologicznie

Krystian Lamparski DODANO: 2022-04-06 12:43:07

W związku z zaangażowaniem Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy w akcje pomocowe skierowane do dzieci z Ukrainy, chorujące onkologiczne, istnieje możliwość leczenia ww. pacjentów w Polsce, a w razie konieczności, także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe, a informacje o niej dostępne są m. in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, dostępne na stronie: https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytoriumukrainy/

Podano tam, także numery specjalnej infolinii w języku polskim i angielskim – 887 622 866 oraz w języku ukraińskim – 887 669 934 i kontaktowy adres email: pomoc@ptohd.pl

czytaj więcej →

Informacja o spotkaniu dla uchodźców z Ukrainy

Krystian Lamparski DODANO: 2022-03-16 13:07:34

Informujemy, że jutro tj. 17.03.2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie odbędzie się spotkanie dla uchodźców z Ukrainy poświęcone między innymi kwestiom:

  • możliwości edukacji dzieci,
  • uzyskania wsparcia socjalnego, w tym świadczenia z zakresu 500+,
  • możliwości dokształcania w zakresie  nauki jęz. polskiego.

Prosimy naszych mieszkańców, którzy zaprosili do siebie uchodźców o przekazanie tej informacji zainteresowanym. Serdecznie zapraszamy.

 

Jarosław Burba
Burmistrz Nowego Warpna

czytaj więcej →

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie dla uchodźców z Ukrainy

Krystian Lamparski DODANO: 2022-03-16 12:53:04

Dla gości z Ukrainy, ich gospodarzy oraz wszystkich chętnych osób Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie przygotowała materiały przydatne do wzajemnego porozumiewania się, oferuje także pomoc w nauce języka polskiego. Na dzieci czekają książki w języku ukraińskim. W bibliotece można również korzystać z Internetu oraz komputerów #SolidarnizUkrainą #SercedlaUkrainy

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna