Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie

Marta Kanigowska DODANO: 2015-01-19 15:08:30

Gmina Nowe Warpno w okresie od 01.02.2013 r. do 22.04.2014 r. zrealizowała projekt pn. Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, Projekt realizowany w ramach "Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. 

czytaj więcej →

Budowa promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej

Marta Kanigowska DODANO: 2015-01-19 14:19:28

Gmina Nowe Warpno dnia 12.08.2013 r. rozpoczęła projekt pn. "Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej 6. "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działania 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym". 

Całkowita wartość projektu na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie wyniosła 2 993 205,00 PLN, z czego Gmina Nowe Warpno pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych tj. 1 000 000,00 PLN.

Uroczyste otwarcie wybudowanej infrastruktury nastąpi 21 lutego 2015 roku o godz. 13.00 na terenie wioski żeglarskiej (wjazd od ulicy Żeromskiego). Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej →

Budowa bezprzewodowej sieci publicznej dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-07-30 09:25:38

Gmina Nowe Warpno w okresie od 25 listopada 2011 r. do 14 sierpnia 2012 roku realizowała projekt pn. "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działania 3.1 "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego".

Całkowita wartość projektu na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie wyniosła 535.699,96 zł, z czego Gmina Nowe Warpno pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 255.780,20 zł.

czytaj więcej →

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-24 17:19:16

Gmina Nowe Warpno w okresie od 23.08.2011 roku do 30.03.2012 roku realizowała projekt nr WND-RPZP.06.01.02-32-001/10 pn. "Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej oraz zakup wyposażenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych", Działania 6.1 "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałania 6.1.2. "Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym".

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna