Spotkanie Kręgu Pokoleń z Panem Zenonem Owczarkiem

Zenon Owczarek DODANO: 2016-05-19 17:36:36

                                              Sprawozdanie nr 7/2016 

ze spotkania z regionalistą Zenonem Owczarkiem na temat życia i twórczości Hansa Hartiga, które odbyło się w dniu 18.5.2016 roku.

   W ramach cyklu spotkań Nowowarpieńskiego Kręgu Pokoleń odbyło się spotkanie regionalisty Zenona Owczarka z uczniami warpieńskiego Gimnazjum. Na prelekcję na temat życia i twórczości Hansa Hartiga przybyli zaproszeni goście:

Władysław Kiraga  - burmistrz Nowego Warpna, 

Stanisława Ryszewska – dyrektor Zespołu Szkól w Nowym Warpnie,

Uczniowie Gimnazjum,

Członkinie Klubu Seniora. 

      Goście, a szczególnie gimnazjaliści, z uwagą wysłuchali wiadomości o życiu i twórczości H. Hartiga. Pan Z. Owczarek m.in. podkreślił wieloletni związek niemieckiego artysty malarza z Nowym Warpnem (ówczesnym Neuwarp); omówił pejzaże malowane w Nowym Warpnie, które obecnie znajdują się w wielu muzeach i u kolekcjonerów. Młodzież dowiedziała się także historii powstania szachulcowej dobudówki ratusza, którą zaprojektował H. Hartig w miejsce niewielkiej, ceglanej przybudówki. Wszystkie informacje zostały bogato zilustrowane obrazami i zdjęciami prezentowanymi na ekranie telewizora. 

    Ponadto pan Z. Owczarek zaprezentował uczniom: swoją kolekcję widokówek, będących reprodukcjami obrazów H. Hartiga, katalog z wystawy obrazów H. Hartiga w Szczecinie oraz publikację swojego autorstwa o malarzu, która ukazała się w 2015 roku w  „Szczecinerze -  Magazynie Miłośników Szczecina”.

    Na zakończenia spotkania głos zabrał burmistrz Władysłąw Kiraga, który m.in. podzielił się wspomnieniem jaki był początek pomysłu, aby w  Nowym Warpnie stanął pomnik tego malarza. Jak opowiedział zebranym: Wszystko zaczęło się od przypadkowej rozmowy z panem Owczarkiem przed ratuszem, który zaproponował usytuowanie rzeźby Hartiga na placu, który wówczas był przebudowywany (kładziono kostkę granitową). Od pomysłu do realizacji jest długa droga, ale rzeźba stoi i jest chętnie fotografowanym przez turystów miejscem w naszej miejscowości.  

Na zakończenie spotkania przewodnicząca koła – Zofia Szlacheta podziękowała panu Zenonowi Owczarkowi za ciekawą prelekcję i wręczyła podziękowanie w imieniu Koła Autonomicznego  PZERiI oraz Burmistrza Nowego Warpna. 

      Pani dyrektor - Stanisława Ryszewska podziękowała Pani Przewodniczącej Koła za zorganizowania prelekcji dla uczniów Gimnazjum. 

 

 

                                                          Koordynator Nowowarpieńskiego Kręgu Pokoleń –

                                                           Barbara Sowińska- Adamczyk

                         

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna