O nas

Krystian Lamparski DODANO: 2017-02-11 17:31:52

Witamy na stronie Klubu Seniora

Klub Seniora to placówka działająca w ramach struktury organizacyjnej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie. Skupia ona środowisko emerytów i rencistów z terenu gminy. Klub prowadzi zajęcia i organizuje przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami. Zajęcia kierowane są  do osób,które chętnie chcą integrować się ze środowiskiem. Tym celom służą imprezy organizowane  w klubie jak i poza nim. Jednym z aspektów  jest aktywacja poprzez kulturę i sztukę zajmuje się Klub już od  2011 roku. Konsekwentnie realizowana jest tutaj również idea „drugiego domu”, która ma w atrakcyjny sposób wypełnić przestrzeń w pozostałej aktywności życiowej. Jest to idea otwarta na wszelkie formy i działania służące osiągnięciu celów. Poza   działalnością kulturalną, ważne miejsce w pracy Klubu zajmuje część oświatowa, edukacyjna i opiekuńcza.Istotą naszej pracy jest bowiem zaspakajanie potrzeb ludzi starszych:

 • wypoczynku i relaksu
 •  kontaktów (zwłaszcza nieformalnych) z innymi ludźmi
 •  współzawodnictwa, uznania, dowartościowania, wyróżniania się
 •  zdobywania informacji, nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności praktycznych
 •  aktywności psychofizycznej poprzez wszelką działalność społeczną i kulturalną, artystyczną, i rekreacyjna
 
 
 
 
Gorąco zapraszamy!
 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy z nami oraz wspierania naszych potrzeb.

Wszystkim wspierającym nas życzymy wspaniałych sukcesów i dobrego zdrowia.

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:                             

Tel: 514 738 066

 • ZOFIA SZLACHETA  –  Przewodnicząca Koła PZERiI w Nowym Warpnie
 • E-mail:  klubseniora.nw@gmail.com
 • TEL:  513 243 830
 • BOŻENA SZOSTAK – Sekretarz - Honorowy czlonek zarzadu
 • DANUTA PIÓRKOWSKA - Glowny Protokolant czlonek zarzadu
 • KRYSTYNA STALĘGA – Skarbnik
 • KASIA KOBUSZYŃSKA- Viceprzewodnicząca d/s Kulturalno - Oświatowych   tel:  502 468 22
 • ELŻBIETA BOROWICZ-KSIĘŻNIK – Viceprzewodnicząca d/s socjalnych - Honorowy czlonek zarzadu
 • BARBARA SOWINSKA-ADAMCZYK - Koordynator Nowowarpienskiego Kregu Pokolen tel: 91 312 97 78
 • URSZULA PAWLOWSKA - Czlonek zarzadu i Uslugi krawiectwa Artystycznego  tel: 791 910 977
 • ZYGFRYD MOSKA –  Honorowy Czlonek zarzadu 
 • MIECZYSŁAW KOSTKA – Członek zarządu
 • KRYSTYNA STRAMKOWSKA – Członek zarządu
 • UWE CONRADT – Honorwy członek
 • DANUTA KORZYCKA - Honorowy czlonek
 • TERESA WITEK -  ( spotkania czwartkowe )  muzyka , śpiew
 

 

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna