Czyste Powietrze

Ogłoszenia o sesjach

Mirosław Tokarski DODANO: 2017-06-22 13:11:19

Informuję, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl. Zwycięstwa 1, z następującym projektowym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. zatwierdzenie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 2. Interpelacje radnych.
 3. Informacja Burmistrza o swojej działalności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Nowe Warpno.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2017 rok
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie w Szkołę Podstawową w Nowym Warpnie.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy organizacyjne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna