Czyste Powietrze

Ogłoszenia o sesjach

Mirosław Tokarski DODANO: 2017-04-20 08:34:34

Informuję, że XXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl. Zwycięstwa 1, z następującym projektowym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. zatwierdzenie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 2. Interpelacje radnych.
 3. Informacja Burmistrza o swojej działalności
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie za 2016 rok
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Nowe Warpno z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i wymiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy organizacyjne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna