Ogłoszenia o sesjach

Mirosław Tokarski DODANO: 2018-01-17 12:49:16

Informuję, że XXXII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl. Zwycięstwa 1, z następującym projektowym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. zatwierdzenie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 2. Interpelacje radnych.
 3. Informacja Burmistrza o swojej działalności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 roku, w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r.,  w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie
  5.  
 12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy organizacyjne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna