Zachodniopomorska Karta Rodziny

Do czego służy Zachodniopomorska Karta Rodziny? 

Zachodniopomorska Karta Rodziny uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Rodzin. Z aktualną ofertą ulg i uprawnień można zapoznać się poniżej.

Wykaz ulg i uprawnień

Komu przysługuje Zachodniopomorska Karta Rodziny?

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się: małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18. roku życia lub 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem; rodzinne domy dziecka.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie przy Placu Zwycięstwa 1. Wniosek o wydanie Kart dla każdego członka rodziny może złożyć jeden z rodziców. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Czy Zachodniopomorska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Zachodniopomorska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Na jak długo przyznawana jest Zachodniopomorska Karta Rodziny?

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. W przypadku dzieci, które po 18. roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26. roku życia dziecka.

Jak korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny?

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty również wymaga wydania duplikatu Karty. Aby go otrzymać należy się zgłosić do sekretariatu Urzędu Gminy w Nowym Warpnie przy Placu Zwycięstwa 1. Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, a także na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy:

  • Urzędu Gminy w Nowym Warpnie: tel.: 91 312 97 02, 91 312 96 60, wew. 15 lub e-mail: usc.urzad@nowewarpno.pl,
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: tel. 91 425 36 41 lub e-mail: rodzina@wzp.pl

WNIOSEK O WYDANIE ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 

15.07 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie