Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach cyfrowych "Ja w Internecie" dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-22 13:47:10

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania puli wolnych miejsc. Zachęcamy do zgłaszania się.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu jest ukończenie 25 roku życia w dniu przystąpienia do projektu oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Szkolenia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie!

Szkolenia będą dostosowane do stopnia wiedzy uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy będą wypełniali test kompetencji cyfrowych, a na zakończenie projektu ankietę ewaluacyjną.

Uczestniczka/uczestnik szkolenia może brać udział tylko w jednym module tematycznym.

Szkolenia z każdego modułu obejmują 12 godzin – dwudniowe szkolenia po 6 godzin lub trzydniowe po 4 godziny.

Zapewniamy:

 • poczęstunek oraz napoje w czasie szkoleń,
 • przystępną wiedzę dla uczestnika szkoleń z poszczególnych modułów.

 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Szkoły Podstawowejw Nowym Warpnie - sekretariat

Więcej informacji o szkoleniu:
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie
Plac Zwycięstwa 6
72-022 Nowe Warpno
Tel. 91 312-96-51

REGULAMIN REKRUTACJI

 

TEMATY SZKOLEŃ do wyboru:

Rodzic w Internecie

Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

 

Mój biznes w sieci

Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

 

Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Kultura w sieci (4 grup szkoleniowych)

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warnołęce w dniu 16 lutego 2019 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 15:55:31

OGŁOSZENIE

 

Dnia 16 lutego 2019 roku o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, na którym zostanie wybrana Rada Sołecka i Sołtys.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum, w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania w dniu Warnołęka 16.02019 r. godzina 16.15, a następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 8. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków.
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 15:49:31

OGŁOSZENIE

 

Dnia 09 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, na którym zostanie wybrana Rada Sołecka i Sołtys.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum, w przypadku  braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania w dniu Brzózki   09.02019 r. godzina 17.15, a następnie  przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów  na Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 8. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków.
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków  Rady Sołeckiej.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Mieszkańcy Nowego Warpna żegnają Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-21 12:11:29

W dniu 19.01.2019 r. o godz. 12.00 przy dźwięku syren w rejonie Obelisku św Jana Pawła II w Nowym Warpnie rozpoczęła się uroczystość w hołdzie i ku uczczeniu  pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, którego mieszkańcy gminy pożegnali z wielkim smutkiem. Spotkanie było również manifestacją przeciwko nienawiści, pogardzie, wszelkiemu złu.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" - ks. Jan Twardowski

Cześć Jego Pamięci! 

czytaj więcej →

Uwaga Mieszkańcy Gminy Nowe Warpno!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-18 11:59:44

W dniu 19.01.2019 r. o godz. 12:00 w Gminie Nowe Warpno zostaną uruchomione syreny alarmowe na okres 1 minuty.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-17 13:26:33

Drodzy Mieszkańcy,

 

Tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza napełniła większość z nas wielkim smutkiem. W dzisiejszym świecie za dużo jest agresji, nienawiści, podejmowania działań przeciwko innym, wzajemnego obrażania się.

Szanowni Państwo, w dniu 19.01.2019 r. (sobota) o godz. 12:00 spotkajmy się przy Obelisku św. Jana Pawła II w Nowym Warpnie, aby oddać cześć pamięci zmarłemu, ale również wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkiemu złu wyrządzanemu innym.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna