Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie

Marta Kanigowska DODANO: 2018-09-14 08:37:05

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Warpnie pracuje według następującego harmonogramu:

13.09.2018 - godz. 13:00-15:00

14.09.2018 - godz. 13:00-15:00

15.09.2018 - godz.13:00-15:00

17.09.2018 - godz. 15:00-24:00

24.09.2018 - godz. 13:00-15:00

25.09.2018 - godz. 13:00-15:00

26.09.2018 - godz. 15:00-24:00

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w sali posiedzeń na parterze.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

http://bip.nowewarpno.pl/dokumenty/6132

czytaj więcej →

Ogólnopolski Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”

Marta Kanigowska DODANO: 2018-09-12 08:50:32

17 września o godzinie 8:30 w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach odbędzie się pierwsze przesłuchanie do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.

Jest to wydarzenie odbywające się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Narodowe Centrum Kultury.

W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne.

W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów w największych miastach i małych wioskach - od Wyspy Wolin po Bieszczady i od Podlasia po Zgorzelec. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 uczniów!

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury: www.dohymnu.nck.pl

W zakładce „Do pobrania” są materiały graficzne, regulamin, itp., a w poniższym linku znajduje się krótki zwiastun konkursu:

https://www.youtube.com/watch?v=E8Ejn4B6YWo&feature=youtu.be

czytaj więcej →

SZCZEPIENIE LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Marta Kanigowska DODANO: 2018-09-10 14:57:13

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach od 27 września do 6 października 2018 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

- Przynęty zawierające szczepionkę mają kształt walca. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy. Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt - apelują przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w klagańcu.

Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką powinno sie zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji. Przynęty za szczepionką dopuszczalne są tylko do szczepienia lisów.

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 293 10 00 oraz Powiatowy Inspektorat w Limanowej - tel.(18) 337 17 61.

czytaj więcej →

Informacja dla komitetów wyborczych

Krystian Lamparski DODANO: 2018-09-10 10:15:43

Informujemy, że wszystkie komitety wyborcze zarejestrowane w Naszej gminie mogą zarezerwować pomieszczenie Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Warpno w celu spotkania organizacyjnego komitetów. Spotkanie te nie powinno trwać dłużej niż 90 min. W celu uzgodnienia odpowiedniego terminu prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nowe Warpno.

Przypominamy również, że zgodnie z kodeksem wyborczym na terenie urzędów administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego oraz sądów (art. 108) jest zabroniona agitacja wyborcza. Złamanie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone grzywną.

czytaj więcej →

Czyste Powietrze – spotkania w gminach

Krystian Lamparski DODANO: 2018-09-04 10:54:47

Już jutro (4.09.2018 r.) resort środowiska rozpoczyna cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram pierwszych spotkań w terminie od 4 do 7 września br.:

Spotkanie w Gminie Nowe Warpno odbędzie się w dniu 07.09.2018 r. (piątek) o godz. 16:00
w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy przy Placu Zwycięstwa 1 w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

Susza - warunki pomocy finansowej

Krystian Lamparski DODANO: 2018-08-16 08:09:53

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483) dotacja będzie udzielna:

  • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w protokole wyliczony procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji z wypełnienia w całości protokołu.

 

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna