Uwaga! Zakaz korzystania z wód Odry oraz Zalewu Szczecińskiego!

Krystian Lamparski DODANO: 2022-08-13 09:24:23

Uwaga! 

 

W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami, a także korzystania z tych wód, w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów 
gospodarczych, w tym podlewania, oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami. 

 

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

czytaj więcej →

AWARIA

Dominika Dera DODANO: 2022-08-04 13:00:56

Awarii uległa pompa w jednym z ujęć wody dlatego prosimy o rozsądne korzystanie z wody w celu zapewnienia ciągłości jej dostawy. Do czasu usunięcia awarii prosimy o nie podlewanie trawników, nie napełnianie basenów itp. O usunięciu awarii zostaną Państwo poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej ZGK oraz Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

Ankieta SOM

Krystian Lamparski DODANO: 2022-06-09 14:39:32
Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM). Wypełnij ankietę dotyczącą potrzeb rozwojowych tego obszaru.

W ramach prac przygotowawczych nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego SOM, prowadzone jest badanie lokalnej opinii społecznej w zakresie kluczowych problemów i potrzeb rozwojowych naszego obszaru. Pomoże ono nakreślić kierunki rozwoju zarówno Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako całości, jak i naszej gminy w perspektywie kolejnych kilku lat.

W badaniu ankietowym można wziąć udział klikając w poniższy link, który jest przekierowaniem do ankiety. Do udziału w badaniu wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, a wypełnienie ankiety może zająć około 10 minut. Ankieta dostępna będzie do wypełnienia do 31 lipca 2022 roku (godz. 23:59).

https://www.survio.com/survey/d/F9H/SOM-ankieta

Zachęcamy do udziału w ankiecie wszystkich mieszkańców naszej gminy, abyśmy wspólnie zadecydowali o swojej przyszłości.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

ANKIETA DO WYDRUKU

czytaj więcej →

Złóż deklarację dot. źródła ciepła!

Krystian Lamparski DODANO: 2022-05-10 13:37:05

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków oraz lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ ONLINE

czytaj więcej →

Komunikat nawigacyjny nr 20/2022

Krystian Lamparski DODANO: 2022-08-12 09:42:14

Komunikat nawigacyjny nr 20/2022

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855.) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia żeglugi. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją apeluje się do załóg wszystkich statków o niewchodzenie do wody, a także zwracanie uwagi na jednostki pływające prowadzące działania operacyjne w powyższym zakresie. 

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu rozwiązania zaistniałych okoliczności przez właściwe służby, w tym także wyjaśnienia przyczyn i opublikowania wyników badań próbek wody.

 

Danuta Patkowska
z-ca Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna