Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Krystian Lamparski DODANO: 2021-10-22 12:23:15

W związku z prognozowanym silnym wiatrem i wydanymi ostrzezeniami IMGW do mieszkańców na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego (ogółem 17 powiatów) rozesłano wiadomość SMS o treści: Dziś i w nocy (22/23.10) możliwy silny wiatr. Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy

czytaj więcej →

Informacja dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Krystian Lamparski DODANO: 2021-10-21 10:52:19

Informacja dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Gmina Nowe Warpno na podstawie Uchwały nr XXVI/210/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne włączyła w system organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów nieruchomości niezamieszkałe.

Wypełniając obowiązek określony w art. 6c ust. 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.) informuję, że gmina Nowe Warpno ma zamiar przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obejmujące rok 2022.

W związku z powyższym wyznaczam termin do dnia 24 grudnia 2021 r. na złożenie oświadczeń :

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia,
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenia będą skuteczne z dniem 01 stycznia 2022r. tj. od dnia obowiązywania nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy.

Obecna umowa z przedsiębiorcą realizującym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje do dnia 31.12.2021r.

Oświadczenia należy składać w formie pisemnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 47a, 72-022 Nowe Warpno.

Powyższa informacja dotyczy możliwości wyłączenia się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego w gminie Nowe Warpno przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. Wszyscy, którzy obecnie są objęci systemem i chcą w dalszym ciągu w nim pozostać - nie składają żadnych oświadczeń.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Konkurs Marszałka ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021” dla organizacji pozarządowych

Krystian Lamparski DODANO: 2021-10-20 10:19:45

Organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się do konkursu ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”. To już czwarta edycja konkursu, w którym na organizacje z regionu (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń, wopr-y, itp.) czekają nagrody finansowe i wyróżnienia.

Cel konkursu to wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działalności społecznej.

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w poniższych kategoriach:

  1. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020; kategoria główna,
  2. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020; kategoria nr 2,
  3. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację, której budżet za rok 2020 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3,
  4. Zachodniopomorski Lider NGO 2020 w pandemii – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku 2020 skierowaną na bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych w związku z pandemią; kategoria nr 4 (Specjalna).

W kategoriach 1-3 zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe:

  • kategoria główna: 2.500 zł dla Laureata oraz 2 wyróżnienia po 1.300 zł,
  • kategoria nr 2 (dla organizacji powstałych w latach 2019-2020): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł,
  • kategoria nr 3 (dla organizacji, których budżet w 2020 r. nie przekroczył 25.000 zł): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł.

Organizator ma również prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz.1038).

Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej Organizatora - link.

czytaj więcej →

Dzień Edukacji Nartodowej 2021

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-10-14 08:11:02
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuje wszystkim Nauczycielom,

Pedagogom i Pracownikom Oświaty

za starania, które wkładacie w wychowanie i edukację

młodego pokolenia w naszej gminie.

Życzę Państwu, aby wykonywanie tego pięknego zawodu

dostarczało satysfakcji i społecznego uznania. Niech Państwa wiedza i pasja

spotykają się z szacunkiem

uczniów, a podejmowany trud będzie źródłem satysfakcji.

 
Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba
czytaj więcej →

Otwarcie skansenu w Brzózkach w ramach projektu TYM SIĘ KIEDYŚ PRACOWAŁO

Krystian Lamparski DODANO: 2021-10-13 09:06:18

W sobotę, 09.10.2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie parku z maszynami rolniczymi w ramach realizacji projektu TYM SIĘ KIEDYŚ PRACOWAŁO dofinansowanego w ramach programu Granty Sołeckie 2021.

czytaj więcej →

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-10-13 08:52:06

Koło Gospodyń z Brzózek podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich, które miało miejsce w dniu 9 października w Szczecinie na Szczecińskim Bazarze Smakoszy, zajęło pierwsze miejsce w kategorii najładniejsze stoisko. Musimy przyznać, iż zarówno stoisko jak i Panie z KGW  prezentowały się fantastycznie. Serdecznie gratulujemy zasłużonego pierwszego miejsca!

czytaj więcej →

Sukcesy mieszkańca Nowego Warpna na mistrzostwach kulturystycznych!

Krystian Lamparski DODANO: 2021-10-13 08:42:07

Mieszkaniec Nowego Warpna Tomasz Piórkowski w dniu 9 października 2021 r. w Skarszewach brał udział w zawodach o MIEDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS na których zdobył złoty medal i Puchar Polski w kategorii Fitness Model Man oraz drugie miejsce i srebrny medal oraz tytuł wicemistrza w kategorii MUSCLE MODEL.

Gratulujemy wygranej oraz życzymy dalszych sukcesów!

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna