Informacja o dodatku węglowym

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-23 12:07:13

Zmiany w ustawach z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw spowodowały, że o wypłatę dodatków mogą się również ubiegać osoby, których gospodarstwa domowe znajdują się w nieruchomości posiadającej jeden adres zamieszkania i dla których w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Zmiany te są istotne dla tych gospodarstw domowych (posiadających odrębny lokal w nieruchomości pod tym samym adresem), których wcześniej złożone wnioski zgodnie z wówczas obowiązującymi zapisami ustawowymi, zostały pozostawione bez rozpatrzenia, gdyż były złożone jako kolejne dla tego adresu.

Każde z takich gospodarstw domowych obecnie ma prawo do dodatku, jednak muszą złożyć na nowo wniosek do dnia 30 listopada 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie mimo wszystko analizuje poprzednio złożone wnioski i nawiązuje kontakt z osobami co do których posiada wiedzę, że może im przysługiwać prawo do dodatku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie – osobiście lub pod nr tel. 91 3129 706.

czytaj więcej →

Spotkanie autorskie z Markiem Stelarem

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-23 11:53:13

Zapraszamy wszystkich na spotkanie autorskie z Markiem Stelarem do Sali Miejskiej w Nowym Warpnie w dniu 26.11.2022 r. o godz. 16:00

czytaj więcej →

Szkolenie z pierwszej pomocy w Brzózkach

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-21 15:07:11

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózkach zaprasza wszystkich na darmowe szkolenie z pierwszej pomocy, które odbędzie się 27 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzózkach

czytaj więcej →

V Międzypokoleniowy Jarmark Bożonarodzeniowy

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-21 14:55:53

Zapraszamy wszystkich serdecznie na V Międzypokoleniowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Nowym Warpnie, który odbędzie się 10.12.2022 r. o godz. 14:00 na Korcie tenisowym przy ul. Wiejskiej. Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej →

Wydawanie zaświadczeń uprawniających do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-14 11:55:14

Gmina Nowe Warpno za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie rozpoczyna wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. 

Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, uprawnionego do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach osobom fizycznym w gospodarstwach domowych z terenu gminy Nowe Warpno.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

  • na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
  • których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
  • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
  • Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać  zakupu węgla na preferencyjnych warunkach powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00;
  • przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3A, 72-022 Nowe Warpno
  • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP

Osoby, które wcześniej złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach od razu. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie  w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Warpno będzie prowadził inny podmiot: Skład opału i kruszyw budowlanych Andrzej Pawełczyk, Przęsocin, ul. Młyńska 1a, 72-010 Police, tel. 509 395 455.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

czytaj więcej →

Konkurs ,,Moja Mała Ojczyzna"

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2022-11-10 15:13:50

W dniu 10.11.2022r.  w ramach obchodów Święta Niepodległości na Sali Miejskiej  Urzędu Gminy  odbył się finał konkursu ” Moja mała Ojczyzna” zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie pod patronatem burmistrza Nowego Warpna oraz Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 

Dzieci z klas I-III przygotowały prace plastyczne – herb Nowego Warpna oraz utwór literacki – „Oda do Nowego Warpna”, które osobiście zaprezentowały. Prace plastyczne zostały wykonane z wielką dokładnością w różnych technikach. Natomiast utwory, recytowane przez dzieci odnosiły się wprost do „Naszej małej Ojczyzny”, trafnie oddając tak charakterystyczne dla niej szczegóły. Teksty po ich graficznym opracowaniu zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy oraz na portalach społecznościowych gminy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Natomiast dla dzieci z klas starszych, czyli  IV-VIII konkurs był dwuetapowy. W pierwszym etapie kwalifikacyjnym, przeprowadzonym w szkole  należało odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące Nowego Warpna. Do finału, który odbył się dzisiaj  w sali miejskiej zakwalifikowało się 8 uczniów. Należało również odpowiedzieć na pytania testowe – o podwyższonym  poziomie trudności oraz napisać opowiadanie nawiązujące do  własnej przygody powiązanej z Nowym Warpnem.

Zwyciężczynią konkursu została Amelia Olek, której bardzo serdecznie gratulujemy.

Każdy uczestnik otrzymał upominek.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Jesteśmy pełni uznania dla Waszej wiedzy i dla zaangażowania w poznawaniu historii miejsca w którym żyjemy.

Bardzo dziękujemy pomysłodawczyniom i organizatorkom konkursu Paniom:  Jowicie Taboła i Natalii Michałowskiej -Matyjasik oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Panu Robertowi Maślonkowskiemu.

Dzisiejszy konkurs, w przeddzień Święta Niepodległości ma szczególny wymiar.  Miłość i szacunek do swojej małej ojczyzny jest jak najbardziej wyrazem patriotyzmu.

Życzymy Wszystkim dobrego świętowania.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej                                                        Burmistrz Nowego Warpna
            w Nowym Warpnie
  Helena Kowalska                                                                              Jarosław Burba
czytaj więcej →

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2022-11-09 15:19:52

Burmistrz Nowego Warpna ponownie ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie. Treść ogłoszenia dostępna jest w BIP Urzędu: https://bip.nowewarpno.pl/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-na-mlodszego-referenta-ds-obslugi-sekretariatu-i-kadr-w-ur

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna