Relacja z wycieczki do Stepnicy dla młodzieży w ramach projektu "Zimowe spotkania z przyrodą nad Zalewem"

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-19 14:02:25
W dniu 17.02.2020 r. grupa młodzieży z terenu Naszej Gminy udała się na wycieczkę do Stepnicy i okolic w ramach projektu edukacyjno-krajoznawczego pn. "Zimowe spotkania z przyrodą", realizowanego jako działanie partnerskie Forum Zalewu.

Wycieczka do Stepnicy

Wycieczka rozpoczęła się od odwiedzin wieży widokowej na wzgórzu Zieloczyn. Następnie grupa udała się na spotkanie z leśniczym z Nadleśnictwa Goleniów, który opowiedział kilka interesujących ciekawostek na temat Puszczy Goleniowskiej oraz oprowadził po obszarach pozyskania drewna i miejscach szczególnego zainteresowania bobrów. Kolejnymi etapami zwiedzania był Park Natury Zalewu Szczecińskiego w okolicach Czarnocina oraz ciekawe zakątki Stepnicy.

W ramach projektu zostaną również wykonane przez uczestników plakaty, które będą formą promocji Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego jak również stanowić będą podsumowanie zdobytej wiedzy i zaprezentowania inspiracji zaczerpniętych z przyrody, stąd też nazwa projektu. W każdej z Gmin uczestniczących w projekcie odbędzie się wystawa prac plakatowych. Na każdej wystawie zostaną przedstawione trzy zwycięskie plakaty oraz wszystkie plakaty dzieci z danej Gminy. Będzie to z pewnością duże przeżycie i wyróżnienie zobaczyć swoja prace publicznie. Wystawa prezentowana będzie w każdej z Gmin przez tydzień, zaczynając od trzeciego tygodnia marca a kończąc przed majówką.

O terminie wystawy w Naszej Gminie będziemy informować.

czytaj więcej →

Granty sołeckie 2020

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-19 08:02:32

granty sołeckie 2020

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2020”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie
„Granty sołeckie 2020”

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac
planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-504 Szczecin
do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)

 

Zasady organizacji konkursu określa Regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem:
www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl. Dalsze informacje będę zamieszczane i aktualizowane na stronie na bieżąco.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-217, e-mail: acieslicka@wzp.pl.

Jednocześnie WRiR informuje, że pod adresem www.witkac.pl opublikowany został Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”, natomiast nabór rusza z dniem 14 lutego 2020 roku o godzinie 8:00  i trwać będzie do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 15:00.
Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, dołączenie załączników  (prawo do suponowania nieruchomością, cenniki, oferty, notatki z rozeznania rynku) i wysłanie na adres:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-504 Szczecin
do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)

 

Praca na platformie Witkac.pl wymaga rejestracji.

W razie pytań dotyczących poruszania się na platformie Witkac.pl w zakładce (po lewej stronie) Pomoc dostępna jest Instrukcja składania wniosków tworzonych po 01.03.2019 roku, z którą łatwiej będzie Państwu wypełnić formularz Zgłoszenia.

 

 

Regulamin Konkursu "Granty sołeckie 2020"

czytaj więcej →

Mobilny Punkt Informacyjny w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-18 10:30:37

MPI 2020

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas indywidualnych spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • zasadach pozyskania dofinansowania,
 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

 

Kiedy?

 • 19.02.2020 r. w godzinach 11:30 – 14:00.

 

Gdzie?

 • Urząd Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno.

 

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. dotacji z Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin,
infolinia 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.
czytaj więcej →

Zaproszenie dla rolników na szkolenie organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-17 09:18:17

Urząd Gminy w Nowym Warpnie oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w w sali posiedzeń Urzędu Gminy w dniu 02 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

Na spotkaniu poruszane będą następujące zagadnienia:

 1. Zmiany we-Wniosku w kampanii 2020
 2. Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020
 3. Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020
 4. Bieżący serwis informacyjny

 

Serdecznie zapraszamy
główny doradca - S. Rogalewska

czytaj więcej →

I Brzózkowe Chrustowanie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-13 13:17:05

Koło Gospodyń Wiejskich Brzózki serdecznie zaprasza do zaserwowania swoich zapustowych słodkości w I Brzózkowym Chrustowaniu, który odbędzie się w tegoroczny Tłusty Czwartek o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzózkach 🍩🤤

I Brzózkowe Chrustowanie - plakat

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o składaniu ofert na dzierżawę działek położonych przy Wiosce Żeglarskiej przeznaczonych na otwarcie punktów gastronomicznych

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-12 12:16:12

Burmistrz Nowego Warpna

zaprasza do składania ofert na dzierżawę działek:

 • nr „A" o pow. 200 m2,
 • nr „B" o pow. 200 m2,
 • nr „C" o pow. 200 m2,
 • nr „D" o pow. 200 m2,

wydzielonych z działki nr 976/3, położonej przy „Wiosce Żeglarskiej" w obrębie nr 1, w Nowym Warpnie (zgodnie z załącznikiem mapowym), przeznaczonych na otwarcie punktów gastronomicznych.

Czas trwania dzierżawy - do 3 lat z możliwością przedłużenia. Stawka wyjściowa czynszu wynosi 1,96 zł/m2 netto za miesiąc.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, w pokoju nr 2, Tel. 91 312 96 60 wew. 14, e-mail: grunty@nowewarpno.pl.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, (pok. nr 7) lub listownie na adres urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - punkty gastronomiczne".

mapa działki przy wiosce żeglarskiej

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna