Informacja Burmistrza Nowego Warpna o wynikach wyborów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Warnołęka

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-18 14:24:43

Nowe Warpno, dn. 18.02.2019 r.

INFORMACJA

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje, iż dnia 16 lutego 2019 roku odbyły się wybory sołtysa oraz członków do Rady Sołeckiej sołectwa Warnołeka.

Na sołtysa wsi Warnołęka została wybrany Pan Józef Ławniczak.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

 1. Mariusz Wiśniewski
 2. Aneta Wiśniewska
 3. Marika Adamczewska
 4. Łukasz Szwebel

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Spotkanie dla rolników z terenu powiatu z KOWR OT w Szczecinie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-14 08:48:28

Szanowni Państwo,

Dyrekcja oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, zapraszają rolników z terenu 10 powiatów województwa Zachodniopomorskiego na spotkania.

Spotkania dla wszystkich zainteresowanych rolników będą dotyczyły „Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie”

czytaj więcej →

Informacja Burmistrza Nowego Warpna o wynikach wyborów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Brzózki

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-11 10:24:53

Nowe Warpno, dn. 11.02.2019 r.

INFORMACJA

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje, iż dnia 9 lutego 2019 roku odbyły się wybory sołtysa oraz członków do Rady Sołeckiej sołectwa Brzózki.

Na sołtysa wsi Brzózki została wybrany Pan Tomasz Andrzejewski.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

 1. Jakub Wierchowicz
 2. Natalia Matuła-Żurawska
 3. Joanna Gujska
 4. Alicja Zaczkowska
 5. Andrzej Bielicki
 6. Zuzana Różańska

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-06 15:41:25

Nowe Warpno, dnia 06.02.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWE WARPNO NA LATA 2018-2021 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2022 - 2025.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w dniach od 06 lutego 2019 roku do 27 lutego 2019 roku  odbędą się konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025. Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia do celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla polityka ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1376), oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025” powinien być spójny z strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie województwa, powiatu,  ale też z programami wyższego rzędu. Kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostały przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego”  i w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Polickiego”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią w/w „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno  na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” w siedzibie tut. Urzędu. 

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 06 lutego 2019 roku do 27 lutego 2019 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Nowego Warpna.

Zgodnie z art. 40. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

Wnioski do uwzględnienia w Projekcie Programu należy składać na miejscu, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 27 lutego 2019 r., na adres:

Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
Adres email: urzad@nowewarpno.pl

W godzinach urzędowania:

 • poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
 • pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

oraz na stronie Urzędu Gminy Nowe Warpno  (https://www.nowewarpno.pl/) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.nowewarpno.pl/).

 

PROJEKT PROGRAMU

czytaj więcej →

Bal karnawałowy 2019 w Brzózkach

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-05 08:18:11

Informacja od Sołtysa Brzózek:

Owocowy Bal Karnawałowy dla Dzieci który odbył się 02.02.2019 roku w świetlicy w Brzózkach ukazał kreatywność naszych pociech i ich rodziców. Były tańce, gry, konkursy i zabawy. Jedną z atrakcji był quiz MALI GIGANCI, odpowiedzi dzieci na pytania były przeróżne, każde dziecko na jedno pytanie miało kilka odpowiedzi. Za sterami pulpitu muzycznego usiadł jednorożec, a zabawy poprowadził króliczek. W każdej grze, konkursie czy zabawie dzieci otrzymały super nagrody. Owoce , napoje i poczęstunek także przypadł dzieciom do gustu. Każde dziecko dla pozyskania witaminy C zjadło plaster cytryny i nikt się nie krzywił.

Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia w galerii po kliknięciu "Czytaj więcej"

czytaj więcej →

ODRA w woj. zachodniopomorskim!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-28 12:55:20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał komunikat nt. ogniska oraz zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim.
Zgodnie z danymi ZPWIS na dzień 22.01.2019 r. na terenie województwa odnotowano 33 przypadki podejrzeń zachorowań na odrę, z czego 30 na terenie miasta Szczecin, 1 na terenie miasta Świnoujście, 1 na terenie powiatu polickiego oraz 1 na terenie powiatu kamieńskiego.

Odra jest to ostra wirusowa choroba zakaźna.
Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Chory zaraża nawet na 4 dni przed wystąpieniem u niego objawów.
Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej chorego.
Objawy choroby pojawiają się późno, około 10-12 dni od momentu zakażenia. Na 2-4 dni przed wystąpieniem charakterystycznych objawów, pojawia się gorączka, złe samopoczucie, zapalenie spojówek, katar i kaszel. Wraz z rozwojem choroby temperatura wzrasta do 39-40°C, w ustach tworzą się białe wykwity otoczone czerwoną linią, a następnie pojawia się czerwona wysypka, stopniowo zlewająca się w plamy, obejmująca głowę oraz ciało osoby chorej.
Nie leczona, bądź źle zdiagnozowana choroba prowadzi do powstania niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań. Dotyczy to głównie dzieci do ukończenia 5 r.ż. oraz osób z obniżoną odpornością. Do najczęstszych powikłań należy zapalenie ucha środkowego, biegunka, zapalenie płuc, ostre zapalenie mózgu, zaburzenia wzroku, podostre stwardniające zapalenie mózgu.
Wg danych epidemiologicznych co 4 osoba chora na odrę wymaga hospitalizacji a 1 na 1000 umiera.

Odra zawlekana jest do naszego kraju głównie z krajów wschodnich. Centrum Zdrowia Publicznego na Ukrainie podało, że w 2018 r. odnotowano 54 481 zachorowań na odrę. Zachorowały 20 204 osoby dorosłe i 34 277 dzieci.

Na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione. Rosnąca liczba zachorowań na odrę wiąże się ze zwiększaniem się liczby rodziców, którzy uchylają się od obowiązku szczepienia swoich dzieci.

Szczepienie przeciw odrze wprowadzono w Polsce w 1975 r. Przed wprowadzeniem szczepień chorowało rocznie od 70 tys. do 130 tys. osób rocznie. Osoby, które w dzieciństwie chorowały na odrę mają wytworzona odporność i nie zachorują na nią drugi raz.

Szczepionka przeciw odrze (MMR) występuje w postaci skojarzonej, jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce. W jej skład wchodzą żywe, osłabione wirusy. Jest to szczepienie obowiązkowe.
Zgodnie z kalendarzem szczepień na rok 2019, szczepionkę podaje się dzieciom w dwóch dawkach - między 13-14 miesiącem życia oraz w 6 r.ż. Ocenia się, że skuteczność szczepionki, po podaniu dwóch dawek, wynosi 98-99%.

Szczepionka przeciw odrze jest szczepionką bezpieczną, rzadko pojawiają się odczyny poszczepienne (u dzieci mogą pojawić się: łagodne powiększenie węzłów chłonnych, podwyższona temperatura i wysypka, u dorosłych dodatkowo bóle stawów). Badania wykluczają związek szczepionki przeciw odrze z występowaniem autyzmu.

Osoby dorosłe, które nie posiadają wiedzy, czy chorowały na odrę lub były zaszczepione mogą zaszczepić się w każdym momencie życia. Koszty szczepionki pokrywa się wówczas we własnym zakresie.

Apeluje się do mieszkańców powiatu polickiego o przestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych dzieci. Należy sprawdzić książeczkę zdrowia dziecka i upewnić się, czy szczepienia są realizowane zgodnie z kalendarzem.
Więcej informacji na temat szczepień udzielają lekarze rodzinni oraz pielęgniarki.

 

Zachęca się do odwiedzenia stron Internetowych

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna