Informacja o dodatku węglowym

Zmiany w ustawach z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw spowodowały, że o wypłatę dodatków mogą się również ubiegać osoby, których gospodarstwa domowe znajdują się w nieruchomości posiadającej jeden adres zamieszkania i dla których w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Zmiany te są istotne dla tych gospodarstw domowych (posiadających odrębny lokal w nieruchomości pod tym samym adresem), których wcześniej złożone wnioski zgodnie z wówczas obowiązującymi zapisami ustawowymi, zostały pozostawione bez rozpatrzenia, gdyż były złożone jako kolejne dla tego adresu.

Każde z takich gospodarstw domowych obecnie ma prawo do dodatku, jednak muszą złożyć na nowo wniosek do dnia 30 listopada 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie mimo wszystko analizuje poprzednio złożone wnioski i nawiązuje kontakt z osobami co do których posiada wiedzę, że może im przysługiwać prawo do dodatku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie – osobiście lub pod nr tel. 91 3129 706.

15.07 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie