Oferta na tereny inwestycyjne

Poszukiwani inwestorzy (Sougt-after investors) - Inwestorzy z branży turystycznej, usługi.

Oferowane tereny (Area tenders)

Teren o powierzchni 1,8436 ha, z przeznaczeniem na usługi portowe i składowe zabudowa i zagospodarowanie terenu na potrzeby żeglugi śródlądowej, rozwój zabudowy i zagospodarowania terenu na potrzeby usług turystycznych żeglarskich.

Oferowane nieruchomości (Property tenders)

Kompleks działek o łącznej powierzchni 1,8436 ha, położonych na Półwyspie Nowowarpieńskim w centrum Nowego Warpna, między brzegiem Jeziora Nowowarpieńskiego a nowoprojektowaną ulicą łączącą ulicę Warszawską z ulicą Dworcową w rejonie portu i byłego przejścia granicznego.

Na kompleks składają się:

  1. teren o powierzchni 1,6378 ha - niezabudowane działki obecnych ogródków działkowych na zapleczu działek siedliskowych przy ulicy Warszawskiej, oraz byłe tereny parkingowe dla miejskiego targowiska. Lokalizacja bardzo atrakcyjna z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Jeziorem Nowowarpieńskim, które łączy się w sposób naturalny z wodami Zalewu Szczecińskiego, dostęp do nabrzeży portu z przeznaczeniem w studium, jako strefa dominującej funkcji portowej i składowej.

  2. teren o powierzchni 0,2058 ha, to działki obecnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, na którym znajdują się budynki o powierzchniach zabudowy: 146,02 m2, 27 m2 i 16,99 m2.

Działki z poz. 1 i 2 oddziela tylko teren przeznaczony na nowoprojektowaną ulicę. Nieruchomość położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Dodatkowe uzgodnienia

  • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń
  • Komunikacja drogowa, wodna
  • Dostęp od dróg gminnych, do których dojazd bezpośredni z drogi wojewódzkiej 114. Możliwość dopłynięcia drogą wodną z Zalewu Szczecińskiego przez Jezioro Nowowarpieńskie do portu w Nowym Warpnie

Kontakt w sprawie nowych podmiotów (Contact us)

Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga
tel. 91 312 96 60, fax 91 312 97 13

18.04 - czwartek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie