Program "Czyste Powietrze"

               

                          

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO -INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Urząd Gminy Nowe Warpno
Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
tel. 91 312 96 60, 728 837 378 adres poczty elektronicznej: urzad@nowewarpno.pl
www.nowewarpno.pl - zakładka „Czyste powietrze”
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.
Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie Gminy Nowe Warpno - stan na dzień 30.06.2024 r.:

 • Liczba złożonych wniosków – 56
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 46
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 35
 • Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy – 515.552,04 zł                         

W ramach zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Gminie Nowe Warpno został uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące wymiany starego pieca czy też ocieplenia domu.

W celu złożenia wniosku konieczna jest:

 • obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem
 • obecność współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej)
 • akt własności lokalu lub budynku
 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2021 r. (np. PIT 37, PIT 40, PIT 16, PIT 28)
 • numer rachunku bankowego Wnioskodawcy
 • znajomość powierzchni użytkowej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania (decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie)
 • zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.

Kalkulator dotacji - Jest to narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Przydatne informacje o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

Rejestracja Beneficjenta - https://wnioski.wfos.szczecin.pl/register_of

Lista urządzeń i materiałów (ZUM) spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” - https://lista-zum.ios.edu.pl

Przed przyjściem do punktu prosimy o wcześniejsze wypełnienie ANKIETY DOTYCZĄCEJ UDZIAŁU W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" (DOC, 450 KB)

15.07 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie