Program "Czyste Powietrze"

W ramach zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Gminie Nowe Warpno został uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące wymiany starego pieca czy też ocieplenia domu.

W celu złożenia wniosku konieczna jest:

  • obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem
  • obecność współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej)
  • akt własności lokalu lub budynku
  • numer księgi wieczystej nieruchomości
  • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
  • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2020 r. (np. PIT 37, PIT 40, PIT 16, PIT 28)
  • numer rachunku bankowego Wnioskodawcy
  • znajomość powierzchni użytkowej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania (decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie)
  • zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.

Kalkulator dotacji - Jest to narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Przydatne informacje o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

Rejestracja Beneficjenta - https://wnioski.wfos.szczecin.pl/register_of

Lista urządzeń i materiałów (ZUM) spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” - https://lista-zum.ios.edu.pl

Przed przyjściem do punktu prosimy o wcześniejsze wypełnienie ANKIETY DOTYCZĄCEJ UDZIAŁU W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" (DOC, 450 KB)

22.03 - środa

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym