21 - 22 stycznia DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2022-01-21 08:15:52

21 i 22 stycznia to szczególne daty w kalendarzu. To dni, kiedy swoje święto mają osoby nam najbliższe po rodzicach i rodzeństwie osoby – nasze Babcie i Dziadkowie. W tym czasie wszystkie wnuczki i wnukowie wyrażają im swoją wdzięczność za wszystko, co dla nich zrobili, robią a przede wszystkim, kim są.

Kochane Babcie! Drodzy Dziadkowie!

Życzymy Wam wielu szczęśliwych lat, w otoczeniu kochającej rodziny oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

czytaj więcej →

Przypomnienie o akcesie o chęci przyłączenia do sieci światłowodowej Orange

Krystian Lamparski DODANO: 2022-01-20 09:16:27

Przypominamy mieszkańcom ulic Podgrodzie, Miroszewo, Szczecińskiej, Wojska Polskiego oraz Różanej, którym nie przyłączono nieruchomości do sieci światłowodowej, a którzy jeszcze nie przesłali oświadczenia woli, prosimy o przesyłanie stosownych informacji na adres e-mail urzad@nowewarpno.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 stycznia!

czytaj więcej →

Uwaga! Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

Krystian Lamparski DODANO: 2022-01-19 10:11:43
Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

czytaj więcej →

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021

Krystian Lamparski DODANO: 2022-01-12 15:15:45

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie informuje, że ruszyła kolejna edycja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób samotnie gospodarujących wynosi 1707,20 zł, a dla rodzin 1320,00 zł na osobę. Wnioski można składać w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30).

Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 91 312 97 06.

Przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa przy wejściu do Ośrodka.

czytaj więcej →

Dodatek osłonowy

Krystian Lamparski DODANO: 2022-01-12 14:59:55

Informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Nowe Warpno składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.

Szczegóły dot. nowego świadczenia dostępne są na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie: https://bip.ops.nowewarpno.pl/dokumenty/menu/105

czytaj więcej →

Sieć światłowodowa w Gminie Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2022-01-12 13:36:04

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozbudowy sieci POPC (światłowód) na terenie Nowego Warpna informujemy, że projekt ten realizowany jest przez Spółkę ORANGE w ramach dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Z uzyskanych informacji wynika, że zrealizowany odcinek robót określony projektem, obejmujący ul. Podgrodzie, Miroszewo, Szczecińska, Wojska Polskiego do ul. Różanej, Różana został w zasadzie ukończony. Występują w tych lokalizacjach nieruchomości, którym nie przyznano w ramach projektu adresów, a co za tym idzie nie zostały podłączone. Gmina Nowe Warpno nie uczestniczyła w realizacji prac projektowych i nie ponosiła w tym zakresie żadnych kosztów.

W trakcie realizacji projektu nie było możliwości wprowadzania zmian ze względu na warunki finansowania.

Co do rejonów gdzie już sieć została wykonana, a nieruchomości zostały pominięte rozpoczynamy zbieranie informacji o chęci właścicieli tych obiektów do włączenia się do sieci i podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie dostawy internetu światłowodowego. Po zebraniu danych w imieniu naszych mieszkańców wystąpimy do Spółki Orange z wnioskiem o dogęszczenie adresów w ramach wybudowanej sieci POPC.

Zainteresowane osoby z ul. Podgrodzie, Miroszewo, Szczecińska prosimy o składanie akcesu w formie oświadczenia z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do sekretariatu Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub na adres e-mail: urzad@nowewarpno.pl

Jeżeli chodzi o dalszą rozbudowę sieci POPC w Nowym Warpnie i w sołectwach to realizacja wymaga odrębnego projektu. Ze strony Gminy Nowe Warpno będziemy o to zabiegać.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna