Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2022-03-14 10:52:34
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nowe Warpno na spotkanie informacyjne na temat programu "Czyste Powietrze", które odbędzie się dnia 17 marca 2022 r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Nowe Warpno.

W trakcie zebrania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć. „Czyste Powietrze" to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

czytaj więcej →

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030

Krystian Lamparski DODANO: 2022-03-09 12:36:55

ZARZĄDZENIE NR 023/2022

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 08 marca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Nowe Warpno w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz na podstawie § 2 ust.1 załącznika do Uchwały Nr IV/034/2019 z Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2224), Burmistrz Nowego Warpna zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Warpno w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030.

2. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii i zebranie uwag mieszkańców Nowego Warpna dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030., stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.1. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną przeprowadzone w formie zbierania opinii mieszkańców poprzez formularz , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Formularze można przekazywać:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno lub osobiście w sekretariacie Urzędu (pok. 7)
  2. elektronicznie na adres e-mail: konsultacje@nowewarpno.pl

 

§ 3. Konsultacje odbędą się w terminie od 09 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r. do godz. 15:00.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

 

FORMULARZ
PROJEKT STRATEGII
PROJEKT STRATEGII - PDF

czytaj więcej →

Dzień kobiet

Krystian Lamparski DODANO: 2022-03-08 11:18:55

Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i otaczającej miłości. Miejcie odwagę w marzeniach, siłę i determinację do ich spełnienia. Każdy dzień niech będzie pełen radości, a piękny uśmiech niech zawsze gości.

Jarosław Burba
Burmistrz Nowego Warpna

czytaj więcej →

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos!

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2022-03-07 11:38:20

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza grupy nieformalne i organizacje, które chcą we współpracy z miejscowymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na ulepszenie swojej miejscowości do udziału w 16. edycji akcji Masz Głos. Chętni, którzy zgłoszą się do projektu i zostaną przyjęci, dostaną wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. współpracę z ekspertami, porady prawne, możliwość udziału w szkoleniach. Rekrutacja trwa do 14 marca 2022 roku przez formularz.

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną w Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi pojawiają się nowe wyzwania. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową, ale też włączenia w życie wspólnoty. Jednak to tylko jeden z możliwych tematów do podjęcia w akcji. Można zgłosić się z innymi pomysłami, np. na stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, aktywnością seniorów, dostępnością przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacją kobiet, świetlicami gminnymi, ekologią i klimatem, dziedzictwem kulturowym i przemysłowym.

Dotychczas uczestnicy zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz zaczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom z Ukrainy, wykluczeniem transportowym – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w pandemii, albo pomocą potrzebującym – Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju z Opolszczyzny uruchomiło punkt wymiany jedzenia i książek w Kluczborku. To tylko niektóre możliwe kierunki działania, obok aktywizowania seniorów, działań dla młodzieży, poprawy dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji kobiet, organizacji wspólnych miejsc dla mieszkańców w gminie, troski o przyrodę i klimat, dbania o dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Najlepiej zrealizowane projekty pod koniec edycji wyróżniane są nagrodą Super Samorząd i Super Głos. Więcej na stronie: akcja Masz Głos.

W 2022 roku akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z partnerskimi organizacjami: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje.


 

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna