Zarządzenie nr 047/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-26 15:30:47

ZARZĄDZENIE NR 047/2020 

Burmistrza Nowego Warpna

z dnia 25 maja 2020 roku

 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 maj 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. W związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 podejmuję decyzję o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Nowe Warpno w sposób umożliwiający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Załatwianie spraw urzędowych można realizować bezpośrednio ma terenie Urzędu Gminy Nowe Warpno w następujący sposób:

1) interesant po wejściu do holu Urzędu Gminy informuje pracownika urzędu w sposób zwięzły o celu wizyty lub prosi o przybycie pracownika, z którym chce się skontaktować,
2) pracownik merytorycznie właściwy do załatwienia sprawy w holu Urzędu przyjmuje wniosek, udziela wyjaśnień lub w inny sposób załatwia sprawę interesanta,
3) w przypadku konieczności załatwienia sprawy w pokoju pracownika merytorycznego, np. wynikającej z konieczności dostępu do systemu komputerowego, interesant może udać się do tego pokoju wraz z pracownikiem, po dokonaniu dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w holu urzędu; po załatwieniu sprawy interesant jest odprowadzany do drzwi urzędu przez pracownika merytorycznego,
4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba w pomieszczeniu, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

3. Interesanci załatwiający sprawy w urzędzie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, związanych ze stanem epidemii zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 042/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18.05.2020r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu, na stronie podmiotowej Urzędu, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Pałac "Manowce" w Trzebieradzu wyróżniony!

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-26 09:58:10
Manowce
Zdjęcie: manowce.pl
 

Pałac "Manowce" w Trzebieradzu został wyróżniony tytułem "European Best Wedding Venue 2020", czyli najlepszym miejscem na wesele w Europie, nadawanym przez największy europejski portal turystyczny European Best Destinations.

Pałac przegonił takie miejsca jak Algarve w Portugalii czy Santorini w Grecji, co już w samo w sobie jest dużym wyróżnieniem.

Jest nam niezmiernie miło, że taki obiekt funkcjonuje w Naszej gminie 😊

Link do artykułu: https://www.ofeminin.pl/lifestyle/to-nas-kreci/polski-palac-manowce-wybrany-najlepszym-miejscem-na-wesele-w-europie/
Link do artykułu organizacji (po angielsku): https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-wedding-venues-in-europe/

 

czytaj więcej →

Akcja szycia maseczek dla mieszkańców gminy Nowe Warpno dalej trwa

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-26 09:22:53

Z wielka przyjemnością informujemy, iż od początku akcji szycia maseczek dla mieszkańców gminy Nowe Warpno, wykonano ich blisko 5 tysięcy (przy czym cała gmina liczy sobie około 1500 mieszkańców). Sukces ten zawdzięczamy niewielkiej grupie mieszkanek naszej gminy, które z wielkim zaangażowaniem wykonały ogrom pracy. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za wielkie serce, oraz okazaną solidarność wobec lokalnej społeczności, w tym szczególnie trudnym czasie. Podziękowania należą się również członkom OSP Nowe Warpno i OSP Brzózki, sołtysom Brzózek i Warnołęki, za pomoc w dystrybucji.

Aktualnie trwa akcja dostarczania maseczek mieszkańcom gminy. Można je również odebrać osobiście w Urzędzie Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej.

czytaj więcej →

Biblioteka wraca!

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-19 10:54:10

Z przyjemnością informuję, że Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie po spełnieniu sanitarnych wymogów przeciwepidemicznych otwiera się dla Czytelników.

Zapraszam od 20 maja 2020 r. w godzinach otwarcia Biblioteki:

 • poniedziałek 13-17
 • wtorek 10-14
 • środa 13-17
 • czwartek 13-17
 • piątek 10-14

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie procedur sanitarnych:

 1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).
 2. Po podejściu do stanowiska należy poinformować o swojej obecności za pomocą dzwonka i zaczekać na bibliotekarkę.
 3. Przyniesione książki Czytelnik pakuje do jednorazowej torby i zostawia w wyznaczonym miejscu. Oddane książki muszą odbyć kwarantannę! Do księgozbioru zostaną włączone po 10 dniach!
 4. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarka!
 5. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można to zrobić na 4 sposoby:
  • spisać na kartce
  • przesłać mailem na adres biblioteka@nowewarpno.pl
  • zamówić przez telefon (91) 312 96 27
  • zarezerwować przez Messenger Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie
 6. Stanowisko obsługi Czytelnika znajduje się na parterze budynku Biblioteki. Zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni, przesłonę ochronną oraz zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem.
 7. Przy stanowisku może znajdować się tylko jeden Czytelnik naraz.
 8. Bibliotekarka obowiązkowo stosuje środki ochrony osobistej.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie
Anna Twarowska

Bezpieczeństwo w bibliotece

czytaj więcej →

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-18 08:55:06

Urodzony 18 maja 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, swoje życie traktował jak zobowiązanie: „noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”. Na chrzcie nadano mu imiona Karol Józef. Nie poznał starszej siostry, Olgi, zmarłej niedługo po swoich narodzinach, jednak była ona w jego świadomości członkiem ich rodziny, o czym wspomniał w Testamencie. W dzieciństwie stracił matkę, trzy lata później umarł także jego starszy, dwudziestosześcioletni brat – lekarz, który zaraził się szkarlatyną od pacjentki. Papież podczas rozmowy z André Frossardem powiedział: „głęboko wryły się w mej pamięci: śmierć brata chyba nawet bardziej niż matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczności, rzec można tragiczne, jak i z uwagi na moją większą już wówczas dojrzałość”.

Ojciec, emerytowany wojskowy, po tym dramatycznym okresie poświęcił się całkowicie wychowaniu jedynego już syna. „Jego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. (...) Widziałem, jak umiał od siebie wymagać (...). To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków”.

Położenie rodzinnych Wadowic nad rzeką Skawą i u podnóża Beskidów dało mu zamiłowanie do natury i czynnego wypoczynku – potrzebę pływania i górskich wycieczek odczuwał całe życie. Przyjaźnie z dziećmi mieszkających po sąsiedzku rodzin żydowskich zaowocowały późniejszym dążeniem do pojednania narodów i działań ekumenicznych. Wiedzę i wrażliwość nabytą w domu rozwijał w gimnazjum im. Marcina Wadowity i amatorskim teatrze. W tym czasie ważną dla niego postacią był polonista, Mieczysław Kotlarczyk; z tą dziedziną wiązał swoje życiowe plany. „Pierwszy rok studiów – wspominał – skierował moją uwagę w stronę języka. (...) To wprowadziło mnie w zupełnie nowe wymiary, żeby nie powiedzieć: w misterium słowa. (...) Odkrywając słowo poprzez studia literackie czy językowe, nie mogłem nie przybliżyć się do tajemnicy Słowa, (...) które »stało się ciałem i zamieszkało wśród nas«. Później zrozumiałem, że te studia polonistyczne przygotowywały we mnie grunt pod inny kierunek zainteresowań i studiów...”. Studiował przez rok na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem m.in. prof. Stanisława Pigonia i asystenta Kazimierza Wyki. Był to czas pierwszych prób literackich i coraz większej fascynacji teatrem.

Gdy wybuchła wojna i aresztowano krakowskich profesorów Karol, by uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Rzeszy, został robotnikiem w kamieniołomach, następnie w fabryce chemicznej Solvay. Wiele lat potem opowiadał: „Nauczyłem się cenić ten okres i związane z nim doświadczenie bardzo wysoko. Nieraz mówiłem, że warte ono może więcej od doktoratu. (…) Poznałem życie, poznałem człowieka (...). Nauczyłem się głębokiego człowieczeństwa tego życia prostego, twardego i trudnego, a porzucając fabrykę, zabrałem ze sobą to doświadczenie”. Był jednocześnie aktorem w utworzonym przez Kotlarczyka konspiracyjnym Teatrze Słowa (późniejszym Teatrze Rapsodycznym). Publikował poezje pod pseudonimem Andrzej Jawień.

Po śmierci ojca w 1941 roku zaszła w nim zmiana. Czuł się winny temu, że nie towarzyszył swoim bliskim w ostatnich chwilach. Przyjął wtedy maksymę „należy żyć życiem, a nie nadużywaniem życia”. Wówczas także rozluźniały się jego więzi z teatrem, sztukę uznał za niewystarczającą. Zafascynował się postacią Adama Chmielowskiego. Wstąpił do podziemnego seminarium duchownego, na studia poświęcając czas wolny po pracy w fabryce. Jednym z jego mistrzów stał się biskup Adam Sapieha.

Święcenia kapłańskie przyjął po wojnie, niosąc w sobie pamięć o Auschwitz, świadomość jego znaczenia oraz konsekwencji dla wiary w Boga i w człowieka. Później, jako papież, napisał: „antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości”. Kapłańską tożsamość budował czerpiąc z postaci Jana Marii Vianney’a; bardzo ważny był dla niego aspekt duszpasterski. Ukończył studia na papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum, obronił doktorat z teologii. Pracował wtedy w parafii św. Floriana w Krakowie. Od 1956 roku wykładał etykę na KUL, w 1957 zdobył habilitację. Rok później mianowano go biskupem pomocniczym Krakowa oraz biskupem tytularnym Umbrii. W 1963 został arcybiskupem metropolitą krakowskim.

16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Jego pontyfikat był czasem tytanicznej pracy: napisał 45 listów apostolskich, 31 Motu Proprio, 11 konstytucji, 14 adhortacji i 14 encyklik. Odbył 146 podróży na terenie Włoch, 104 pielgrzymki zagraniczne na wszystkie zamieszkane kontynenty, odwiedził 129 krajów. Mianował 231 kardynałów, ogłosił 1338 błogosławionych i 482 świętych. Ważniejsza jednak niż liczby jest jego nieustanna działalność duszpasterska, otwartość na naukę, zapoczątkowanie ruchów ekumenicznych, dążenie do pojednania między narodami i religiami. Wielkim szacunkiem darzył osoby wyznające religie niechrześcijańskie i ateistów. Jego dziełem jest tradycja Światowych Dni Młodzieży, podczas których dziewięć razy spotkał się z młodzieżą, Światowych Dni Modlitw o Pokój i Światowych Spotkań Rodzin. Zapoczątkował nowy nurt w refleksji chrześcijańskiej na temat miłości, zwany teologią ciała. W 1983 Jan Paweł II promulgował kodeks prawa kanonicznego, który zawierał nowe przepisy, określające kary za wykorzystywanie dzieci. Popierając ideę niezależnych, wolnych związków zawodowych przyczynił się do upadku systemów komunistycznych w państwach bloku wschodniego. Apelował o zapewnienie pracownikom godnych warunków życia i pracy, niekonsumpcjonistyczny system sprawowania rządów i nowy ład społeczno-ekonomiczny, prawa człowieka były tematem jego pierwszej encykliki. Zreformował Kurię Rzymską. Popierał działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego uznając, że niszczenie go jest grzechem ciężkim. Dawał ludziom nadzieję, że świat może być inny i poczucie, że to oni mogą go zmieniać. Nawoływał do wyboru „większej wolności”.

Przeżył dwa zamachy na swoje życie (w 1981 i 1982 roku), ich sprawcom wybaczył. W latach 90-tych XX w. zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Mimo wielorakich problemów zdrowotnych nie zaprzestał intensywnej pracy. Umarł 2 kwietnia 2005 roku. Został beatyfikowany i uznany za świętego.

Jego relikwie znajdują się w kościele parafialnym w Nowym Warpnie.

 

Anna Twarowska

czytaj więcej →

Trzeci etap znoszenia ograniczeń

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-14 14:18:17

3 etap koronawirus

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym.

Więcej szczegółów na temat trzeciego etapu znoszenia ograniczeń na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

czytaj więcej →

Informacja o zwiększeniu kursów EVER-TRANS

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-13 11:14:12

Informujemy, że od dnia 15.05.2020 r. przewoźnik EVER-TRANS zwiększy ilość kursów o dodatkowe połączenia w każdy piątek i poniedziałek w godz.:

 • Wyjazd z Nowego Warpna: 13:00
 • Wyjazd z Polic: 14:00

Rozkłady jazdy uwzględniające zmianę zostaną do jutra wywieszone na przystankach.

Mamy świadomość, że ilość kursów jest bardzo mała. Jest to związane z ograniczeniami poruszania się w związku z zagrożeniem epidemicznym. Mała ilość pasażerów to brak opłacalności linii i istniało zagrożenie całkowitego jej zamknięcia. Gmina Nowe Warpno zawarła umowę z przewoźnikiem i obecnie partycypujemy w kosztach funkcjonowania przewozów w ramach transportu publicznego.

W związku z tym, że mieszkańcy zwracali się o spowodowanie uruchomienia dodatkowego połączenia umożliwiającego wyjazd chociażby raz w tygodniu na zakupy wprowadzamy dodatkowe kursy.

W miarę rozwoju sytuacji, odmrażania gospodarki, zwiększania aktywności – na bieżąco będziemy decydowali o zwiększeniu liczby połączeń.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna