Punkt szczepień w Nowym Warpnie

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-15 13:06:10

Mieszkańcy Gminy Nowe Warpno,

Informuję, że w Nowym Warpnie zostanie utworzony punkt szczepień przeciwko COVID -19.

Jego lokalizacja to – „Klub Seniora” przy ul. Kościuszki 3 w Nowym Warpnie. Będzie to możliwe dzięki NZOZ SALUS i Pani dr Sylwi Napiontek-Balińskiej za co bardzo dziękujemy. Jest już wstępna akceptacja NFZ w tej sprawie. Proces rejestracji punktu w systemie potrwa najpóźniej do początku przyszłego tygodnia. Dlatego też, jeżeli jeszcze ktoś się nie rejestrował do szczepienia to może się wstrzymać kilka dni i wówczas będzie miał możliwość wyboru naszego lokalnego punktu. Będziemy również informować o wprowadzeniu tego punktu do systemu.

Nadal aktualnym pozostaje wsparcie w zakresie dojazdu do punktu szczepień, przy czym chcemy doprecyzować, że transport taki jest przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (taką informację należy przekazać osobie koordynującej organizację przejazdu);

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Najbezpieczniejszy pod kątem ochrony zdrowia przed zakażeniami wirusem jest własny transport.

Osoby, które będą jednak potrzebowały pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Nowym Warpnie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00 na nr tel. 91 – 312 96 60.

Uwaga:

- osoba musi już być zarejestrowana i posiadać informację o wyznaczonej godzinie szczepienia i punkcie w jakim to ma nastąpić;

- dla potrzeb organizacyjnych zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem.

Jarosław Burba

Burmistrz Nowego Warpna

czytaj więcej →

Apel do mieszkańców

Krystian Lamparski DODANO: 2021-01-15 11:52:10

Zakaz parkowania

 

Drodzy Mieszkańcy,

 

Zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o nieparkowanie swoich samochodów na chodnikach. Parkowanie powoduje uszkodzenia chodników i ich zabrudzenia, jak również stanowi naruszenie przepisów i jest wykroczeniem, co może skutkować nałożeniem mandatów.

Pamiętajmy o tym, iż tylko wspólna stała troska o infrastrukturę i estetykę naszego miasta może przynieść właściwe efekty.

 

Jarosław Burba
Burmistrz Nowego Warpna

czytaj więcej →

Informacja o szczepieniu przeciw COVID-19

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-14 10:06:52
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
Jak się będzie można zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
czytaj więcej →

Informacja w sprawie transportu do punktu szczepień.

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-14 10:03:50

Dojazd do Punktów Szczepień przeciwko COVID-19,

 

Od dnia 15.01.2021r. ruszają zapisy na szczepienia dla grupy 80+ i później od dnia 22.01.2021r. dla grupy 70+. Szczepienia dla 1 grupy mają rozpocząć się 25.01.2021r.

W Nowym Warpnie nie mamy wyznaczonego punktu szczepień, ponieważ nasz Zakład Opieki Zdrowotnej nie spełnia minimalnych wymogów formalnych na świadczenie tego typu usługi. Powoduje to, że nasi mieszkańcy będą zmuszeni udać się do wyznaczonych punktów poza naszą gminą.

Informujemy, że dla osób, które we własnym zakresie nie mają takich możliwości Gmina Nowe Warpno udzieli wsparcia odnośnie organizacji dojazdu do punktu szczepień, przy czym transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

 

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (taką informację należy przekazać osobie koordynującej organizację przejazdu);

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień, osoby ograniczone ruchowo itp.).

 

Podkreślić należy, że najbezpieczniejszy pod kątem ochrony zdrowia przed zakażeniami wirusem jest własny transport.

 

Osoby, które będą jednak potrzebowały pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Nowym Warpnie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00 na nr tel. 91 – 312 96 60.

 

Uwaga:

- osoba musi już być zarejestrowana i posiadać informację o wyznaczonej godzinie szczepienia i punkcie w jakim to ma nastąpić;

- dla potrzeb organizacyjnych zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem.

 

 

 

Jarosław Burba

Burmistrz Nowego Warpna

 

 

 

czytaj więcej →

Wyniki naboru ,,Program społecznik na lata 2019-2021"

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-12 11:23:44

 

Z przyjemnością informujemy o wynikach wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji w ramach I naboru na rok 2021 ,,Program Społecznik na lata 2019-2021".

W Gminie Nowe Warpno mikrodotację otrzymają:

- Miejsce 6 na liście zajęły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzózkach, z projektem pod tytułem ,,Brzózki tonące w kwietnej łące"

- Miejsce 21 zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózkach, z projektem pod tytułem ,, Aktywni Młodzież i Seniorzy"

- Miejsce 24 zajął Nowowarpieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, z projektem pod tytułem ,,Z pasją do ekologii"

Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie i życzymy owocnej realizacji. Rezerwowym życzymy powodzenia w następnym naborze.

Poniżej link do listy zakwalifikowanych wniosków i listy rezerwowej.

http://spolecznik.karrsa.eu/.../listy-wnioskow.../-

 

czytaj więcej →

Informacje dotyczące rodzin wspierających

Krystian Lamparski DODANO: 2021-01-08 12:29:13

Informacje dotyczące rodzin wspierających

 

„Art. 29. [Rodzina wspierająca]

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Art. 30. [Powierzenie pełnienia funkcji rodziny wspierającej]

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Art. 31. [Umowa z rodziną wspierającą]

1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.”

 

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny. Nie przydzielenie rodzinie asystenta nie stanowi jednak przeszkody w przydzieleniu rodzinie rodziny wspierającej. W takim jednak przypadku wydaje się, że rodzina wspierająca powinna mieć kontakt przynajmniej z pracownikiem socjalnym opiekującym się daną rodziną. Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem gminy. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą. Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, odebranie władzy rodzicielskiej, problemy wychowawcze z własnymi dziećmi, brak stałego źródła utrzymania, stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu, zaburzenia psychiczne itp. wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

Umowa zawierana z rodziną wspieraną obok określenia zasad zwrotu kosztów definiuje te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej. Przykładowo jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych. Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy w formie rodziny wspierającej mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna