Dzierżawa terenów mariny

Zdjęcie: Dzierżawa terenów mariny

W związku z kończącą się w dniu 31.05.2024 r. umową dzierżawy na przystań w Nowym Warpnie, Burmistrz Nowego Warpna zaprasza do składania wstępnych ofert, na długoletnią dzierżawę części działki nr 1023/3 obręb nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno z przeznaczeniem na działalność związaną z wodną turystyką morską i śródlądową.

  • Podmioty zainteresowane mogą składać swoje oferty zawierające koncepcję zagospodarowania terenu działki oraz rodzaj prowadzonej działalności do dnia 31.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w sekretariacie pok. nr 7.
  • Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, w pokoju nr 2, Tel. 91 312 96 60 wew. 14, fax. 91 312 97 13, e-mail grunty@nowewarpno.pl

 

Procedura wyłonienia dzierżawcy przez Gminę Nowe Warpno zostanie określona na późniejszym etapie postępowania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

18.06 - wtorek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie