„Granty sołeckie 2024”

Zdjęcie: „Granty sołeckie 2024”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2024”

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.

W konkursie wyłonionych zostanie 200 sołectw (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być nie więcej niż 3 laureatów. Zgłoszenia konkursowe mogą zawierać wyłącznie projekty inwestycyjne, przy czym dla jednego sołectwa można złożyć w konkursie tylko jedno zgłoszenie konkursowe i na jeden projekt, a jego maksymalna wartość całkowita kosztów realizacji nie może przekraczać 30 000 zł. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 15 000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu.

Wnioski można składać od 12 lutego do 11 marca 2024 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl

22.05 - środa

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie