Konsultacje społeczne SOM

Zdjęcie: Konsultacje społeczne SOM

 

Od dnia 19 września 2023 r. trwają konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie treści Strategii.

Ten strategiczny dokument wskazuje na długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Pierwszoplanowymi adresatami Strategii są mieszkańcy szczecińskiego obszaru metropolitalnego . Stąd tak ważny jest ich głos i udział w konsultacjach społecznych, które są istotnym elementem procesu tworzenia strategii.

WSZELKIE INFORMACJE (w tym treść dokumentu oraz załączniki) ZNAJDUJĄ SIĘ POD poniżej wskazanym linkiem: http://som.szczecin.pl/strategia/
 

Szczegółowe informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 19 września do 24 października 2023r. 

 2. Uwagi, opinie i propozycje ewentualnych sugestii zmian do projektu Strategii można składać we wskazanym terminie za pomocą:

 3. wypełnionego formularza zgodnego ze wzorem << Formularz zgłoszeniowy>>, w następujący sposób:

 • złożenie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl.  Kilińskiego 3, 71-414  Szczecin, poprzez zgłoszenie uwag ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 91 421 71 60 ,

 • przesłanie pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl.  Kilińskiego 3, 71-414  Szczecin: (decyduje data wpływu),

 • przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: strategia@som.szczecin.pl,

 • poprzez system ePUAP, na adres skrytki Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: /SSOM/SkrytkaESP,

 1. spotkania publicznego (stacjonarnego)

otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na: 5 października 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie  Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3 w  Szczecinie, pok. 254 (II piętro) Ze spotkania sporządzony będzie protokół, z zebraniem kluczowych wniosków.

Aby wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, wystarczy do 4 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy: [formularz zgłoszeniowy].(Ilość miejsc ograniczona)

 1. wysłuchania publiczne projektu

spotkanie w formie on–line w dniu 10 października 2023 r. o godz. 10.00, link do spotkania udostępniony zostanie na stronie internetowej www.som.szczecin.pl

Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym należy do 8 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy:  [formularz zgłoszeniowy].(Ilość miejsc ograniczona)

 1. Wysłuchanie odwrócone projektu strategii

spotkanie w formie on–line w dniu 17 października 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się wysłuchanie odwrócone, podczas którego przedstawiciele SSOM odniosą się do wypowiedzi przedstawionych podczas wysłuchania publicznego z dnia 10 października 2023 r. Link do wysłuchania udostępniony zostanie na stronie internetowej www.som.szczecin.pl.

 1. Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3, Szczecin.

 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

 2. Uwagi zgłoszone po dniu 24 października 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 3. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji i podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.som.szczecin.pl .

 4. Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pod numerem telefonu: +48 91 421 71 60  i za pomocą adresu poczty elektronicznej strategia@som.szczecin.pl


 

18.06 - wtorek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie