Warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Nowe Warpno” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców gminy.
Warsztaty odbędą się w dniach 13-14.11.2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w Nowym Warpnie.
 
Spotkanie organizowane jest przy współpracy Pana Jarosława Burby - Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz Zespołu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim.
Warsztaty będą doskonałą okazją do nawiązania współpracy pomiędzy liderami lokalnych władz, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, pomoc społecznej, infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, biznesu, przedstawicielami bibliotek i szkół, szkolnych klubów wolontariusza oraz innych podmiotów i mieszkańców z terenu Gminy Nowe Warpno, zainteresowanych rozwojem lokalnym.
 
Największe korzyści warsztatów:
 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • sporządzenie diagnozy lokalnej m.in. pod kątem posiadanych zasobów i problemów lokalnych
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
 • wypracowanie wspólnych pomysłów na inicjatywy oddolne, które mogą zostać zrealizowane ze środków OWES Szczecin (1 mikrogrant w wysokości 3 tys. zł),
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty,
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami.
W załączeniu przesyłam ZAPROSZENIE wraz ze szczegółowym PROGRAMEM WARSZTATÓW.
 
Udział jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału e-mailowo lub telefonicznie do dnia 09.11.2023.
Jednocześnie prosimy o zarezerwowanie czasu na dwa dni warsztatów (13-14.11.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.
 
Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Nowe Warpno:
Kamila Harnatkiewicz, tel. 91 31299660, promocja@nowewarpno.pl 
 
Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Anna Kryszkiewicz, tel. 577 400 760, anna.kryszkiewicz@aktywneowes.pl
22.05 - środa

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie