Wydawanie zaświadczeń uprawniających do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

Gmina Nowe Warpno za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie rozpoczyna wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Zdjęcie: Wydawanie zaświadczeń uprawniających do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, uprawnionego do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach osobom fizycznym w gospodarstwach domowych z terenu gminy Nowe Warpno.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

  • na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
  • których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
  • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
  • Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać  zakupu węgla na preferencyjnych warunkach powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Sposób składania wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00;
  • przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3A, 72-022 Nowe Warpno
  • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP

Osoby, które wcześniej złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach od razu. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie  w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Warpno będzie prowadził inny podmiot: Skład opału i kruszyw budowlanych Andrzej Pawełczyk, Przęsocin, ul. Młyńska 1a, 72-010 Police, tel. 509 395 455.

22.05 - środa

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie