Wyniki w wyborach do Rady Sołeckiej i Sołtysa Brzózek

Zdjęcie: Wyniki w wyborach do Rady Sołeckiej i Sołtysa Brzózek

W dniu 15 czerwca w świetlicy Wiejskiej w Brzózkach podczas zebrania wiejskiego wybrano Sołtysa Sołectwa Brzózki, którym jednogłośnie został Pan Krzysztof Kalisz. Nikt nie zgłosił innego kandydata. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. Bożena Runowicz,
2. Marcin Różański,
3. Justyna Szafraniec,
4. Krzysztof Sobolewski.
W Zebraniu Wiejskim wzięło udział 42 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. Miłym akcentem było podziękowanie złożone przez Burmistrza Nowego Warpna oraz Przewodniczącej Rady Miasta dla ustępującego ze stanowiska po 2 kadencjach Tomasza Andrzejewskiego.
 
Składamy serdeczne gratulacje Sołtysowi Krzysztofowi, szczególnie z okazji powierzonego zaufania. Radzie Sołeckiej życzymy ogromu pomysłów na działania.
 
15.07 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie