ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Zdjęcie: ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2023 z dnia 11 września 2023 roku zmieniającym Rozporządzenie Nr 10/2023 z dnia 24 kwietnia 21023 roku, w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiat policki określa się strefą objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń.

W związku z powyższym zgodnie z § 2 Rozporządzenia zakazuje się wstępu do Lasów Państwowych bez zgody powiatowego lekarza weterynarii

z wyłączeniem:

  • służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe

oraz z wyłączeniem:

  • oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych.

                                                           

                                                      Burmistrz Nowego Warpna

                                                            Jarosław Burba

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 10-2023

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20-2023

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24-2023

 

 

15.07 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie