Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Warnołęce

W niewielkiej wsi Warnołęka, położonej nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego, na małym wzniesieniu, wśród łąk, w odosobnieniu, stoi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Działka gruntu, na której stoi kościół jest niepozorna, dojeżdża sie do niej boczną drogą.

Kiedyś był tam cmentarz, dzisiaj brak jest tam śladów pochówków. Znajduje sie tam tylko jedna mogiła z czasów II Wojny Światowej. Na obrzeżach działki rośnie majestatycznie osiem dębów szypułkowych i trzy jesiony. Między wjazdem a kościołem stoi krzyż misyjny. Budynek kościoła usytuowany jest centralnie.

Czas powstania kościoła nie jest znany. Nie jest znany też jego fundator i budowniczy. Brak o nim informacji w katalogach Lemckego. Katalog Zabytków Architektury i Budownictwa określa kościół, jako XVIII-to wieczną budowlę szachulcową. Prawidłowość tego datowania zdaje sie potwierdzać dzwon z wieży z roku 1727, o ile został odlany dla tej świątyni.

Należy przypuszczać, że nie jest to pierwszy kościół istniejący w tej wsi, ponieważ H.Berghaus wspomina o księdze kościelnej z 1664 r., w której znajduje się zapisek o sprzedaż drewna.

Kościół został wzniesiony, jako świątynia protestancka i znajdował się pod patronatem zarządcy dóbr państwowych. Formą i konstrukcją nawiązuje do ryglowych kościółków wieżo­wych. W 1945 r. został wyświecony, jako świątynia rzymsko-katolicka i stanowi filię parafii w Nowym Warpnie.

Bryła kościoła zwarta, przykryta dachem dwuspadowym, nad prezbiterium trójspadowym. Ściany wieży na rzucie kwadratu. Hełm namiotowy, smukły, zwieńczony sterczyną z kulą i krzyżem.

Kościół usytuowany jest na niskiej podmurówce. Ściany konstrukcji szachulcowej wypełnione cegłą ceramiczną. Złożone są ze słupów, rygli, podwalin i oczepów, tworzą regularną kratownicę.

Na ścianie frontowej (zachodniej) i ścianach wieży zastosowano zastrzały.

Nawa jednoprzestrzenna, długości 15,45 m i szerokości 8,23 m. Wejście do kościoła umieszczone pośrodku ściany zachodniej. Wnętrze pozbawione stylowego wystroju. Przy ścianie zachodniej drewniana empora wsparta na dwu prostych słupach. Na emporę prowadzą drewniane schody.

Balustrada trzysegmentowa, pełna, płycinowa. W centralnym segmencie złocona dekoracja w formie stylizowanego oka opatrzności i dwu sterczyn.

Ambona z XX wieku. Cennym elementem jest zachowany dzwon z 1727 r. odlewany w Szczecinie oraz cynowy świecznik z 1740.

Kościół bez poddasza i wieży ma kubaturę 526 m 3, jego powierzchnia zabudowy wynosi 140,7 m 2.

Podobnie jak kościół w Nowym Warpnie pełni funkcję nie tylko sakralną. 16 czerwca 2007 r. w kościele i w jego okolicach odbyła się impreza pod nazwa „Do trzech razy sztuka i... konie”. Była to impreza mająca na celu wypromowanie tej malowniczo położonej wsi.

18.06 - wtorek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie