Kościół pw. św. Huberta w Nowym Warpnie (Karszno)

Prawdopodobnie kościół został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku. Potwierdza to data na chorągiewce  na wieżyczce  - 1793. Brak informacji, aby były tu wcześniej inne świątynie.

W 1766 r. Karszno (wówczas Albrechtsdorf) zakupił (za sumę 20 tys. talarów) Gotthilf Christian von Enckevorth z Vogelsang, który przekształcił dobra w allodium* oraz rozbudował zespól folwarczny. W tym też czasie został wybudowany kościół.

Była to niewielka, bezwieżowa, świątynia salowa z absydą ulokowana prawdopodobnie na miejscu cmentarza epidemiologicznego.

Świątynia została poddana remontowi i przebudowie pod koniec XIX wieku. Prace odbywały się pod patronatem ówczesnego właściciela majątku Alberchta von Enckevorth, który w pobliżu wybudował neorenesansowy pałac (1898 r). 

W kościele przemurowano szczyt zachodni oraz dostawiono murowaną wieżę z ryglowym hełmem. Cegła na wieżę pochodziła z cegielni "Phillipenhof" (tak jest sygnowana). Dostawiono też ryglowy aneks przy absydzie, wymieniono pokrycie dachowe i otynkowano wnętrze.  

Kościół był bardzo skromnie wyposażony. Inwentarz H. Lemcke'go z początku  XX wieku wymienia dwa lichtarze ołtarzowe, mosiężne, o XVIII wiecznej metryce oraz malowany pod emporą herb rodziny von Enckevorth. 

Wokół kościoła znajdował się cmentarz z grobowcami członków rodziny właściciela majątku. Do 1945 r. była to świątynia ewangelicka, podległa parafii w Nowym Warpnie.

Po II Wojnie Światowej, kościół był nieużytkowany i popadł w ruinę. Stanowił on własność Skarbu Państwa. W roku 1965 został wpisany do rejestru zabytków.

Walory zabytku przyczyniły się do tego, że podejmowano próby rewaloryzacji obiektu i zaadoptowania go na muzeum, bar kawowy lub restaurację z dostawionym skrzydłem. Jednak planów tych niezrealizowano.

W roku 1990, kościół został przekazany parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie i przeznaczony do odbudowy. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ówczesnego proboszcza parafii księdza Krzysztofa Tracza, w latach 1994-1996 przeprowadzono remont kapitalny pod nadzorem służb konserwatorskich. 

Poświęcenie miało miejsce 25.07.1998 r. Dokonał jego ks. bp Jan Gałecki. Patronem kościoła został św. Hubert, a opiekę nad kościołem roztoczyło Koło Łowieckie "Bór".

Obecnie kościół jest rzadko wykorzystywany do celów kultowych. Ze względu na swoją niepowtarzalną specyfikę okazyjnie udzielane są tam śluby. Odbywają się tam wystawy prac malarskich, dla których surowe belki muru pruskiego stanowią naturalne ramy. 

Kościół ten to niewielka, orientowana, wiejska świątynia salowa z czworoboczną absydą wzniesiona w tradycyjnej technice ryglowej (prawdopodobnie z drewna dębowego), z ceglaną wieżą od zachodu, o oryginalnej formie architektonicznej i wysokich walorach zabytkowych. 

Zlokalizowany jest przy wjeździe do Nowego Warpna, około 100 m od skrzyżowania dróg na Trzebież i Dobieszczyn. Działka, na której pośrodku stoi kościół jest nieogrodzona.

Osadzony jest na ceglanej podmurówce. Ściany konstrukcji ryglowej, z ceglanym wypełnieniem (cegły ręcznie wyrabiane). Szkieletem konstrukcji jest osiem słupów, rytmicznie rozłożonych na każdej długiej ścianie. Osadzone w podwalinie, górą spięte oczepem i połączone trzema poziomami rygli. Absyda o konstrukcji ryglowej, dwukondygnacyjna. Do północnej ściany absydy dostawiony ryglowy aneks. Więźba dachowa oryginalna o XVIII wiecznej metryce, o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z płatwiami pośrednimi i ukośnymi podporami stolcowymi. Hełm wieży o konstrukcji szkieletowej, odeskowany.

Wewnątrz, w obrębie czworokątnej absydy wyodrębnione prezbiterium, z arkadowym otwarciem w stroną przyziemia wieży. W obrębie kruchty ustawiona drewniana pseudoempora (w połowie dolnej kondygnacji), z otwarciem w kierunku nawy i schodami na wyższą kondygnację. Ściany z odsłoniętym szkieletem konstrukcyjnym i tynkowanymi fachami. Stropy drewniane i bejcowane, posadzka ceglana.

Wystrój świątyni nawiązuje do patrona św.Huberta. Ołtarz liturgiczny z drewna w formie konara na nim krzyż z poroża jelenia, rzeźba z pnia przedstawiająca Jezusa, na ścianach wisi poroże. Do siedzenia służą proste wyciosane z bali ławy.

Kościół ma kubaturę ok 650 m3, powierzchnia zabudowy 84,2m2 a powierzchnia użytkowa 71,9 m2.

22.05 - środa

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie